Основні завдання проекту

  Основні завдання проекту


Виконуючи свої завдання з сприяння удосконалення й реформування нормативно-правової бази України, проект також має на меті сприяти досягненню наступних завдань, що є пріоритетними у діяльності Канадського агентства з міжнародного розвитку:

 1. Сприяти створенню умов для законодавчого та інституційного забезпечення державного управління для посилення його дієвості у наступних напрямках:
  • запобігання корупції
  • здійснення адміністративної реформи
  • здійснення реформи судочинства
  • створення умов для успішного функціонування ринкової економіки
  • сприяння іншим прогресивним у суспільстві процесам, що покращують державне управління
 2. Сприяти розвиткові українського громадянського суспільства, зокрема
  • зміцненню прав і повноважень громадян, демократичних принципів
  • зростанню свободи преси
  • розвиткові громадських установ (кредитних спілок, тощо)
  • зміцненню неурядових організацій
  • сприянню захисту навкілля
  • забезпеченню гендерної рівності
  • сприяти іншим необхідним суспільним змінам
 3. Відповідати потребам суспільства і економіки України, зокрема
  • ринковим перетворенням економіки
  • інтеграції у світове економічне товариство
  • розвиткові приватного підприємництва
  • створенню повноцінного громадянського суспільства і відповідної законодавчої бази для нього
  • проведенню соціальних реформ
  • підвищенню економічних, соціальних і культурних стандартів життя в Україні

 

  Структура та результати проекту


Проект складається з окремих модулів тривалістю 1 рік, що розпочинаються з періодичністю у півроку. Теми модулів затверджуються двостороннім Керуючим комітетом проекту, беручи до уваги пріоритетність питань, які передбачається охопити в процесі здійснення модулю та наявність відповідних ресурсів.

  До складу українського офісу проекту входять:


український директор проекту (Людмила Левченко)
український координатор програм (Андрій Гайдамашко)
український адміністратор проекту (Світлана Барбелюк)
асистент програм проекту (Тетяна Нарижна)

  До складу канадського офісу проекту входять:


канадський директор проекту (Дмитро Якута)
канадський координатор програм (Богдан Клід)
канадський адміністратор проекту (Катерина Новицька)