Канадсько-Український проект законодавчої співпраці (1996-1999)

 

  Канадсько-Український проект законодавчої співпраці (1996-1999)


Перші в Україні демократичні парламентські вибори відбулися в березні 1994 року, і нова Верховна Рада почала довгий процес підготовки та впровадження законодавства, що забезпечувало б становлення демократичної, основаної на ринковій економіці правової держави. Проте, після десятиліть панування радянської системи управління парламент не був достатньо підготовлений для здійснення цього завдання. Існувала нагальна потреба розвитку навичок розробки політичного курсу та програм, пошуку консенсусу в політичній сфері та написання й впровадження в дію законодавчих актів на підтримку цих програм.

Базуючись на зацікавленості україно-канадської громадськості у допомозі Україні та контактах, що розвинулися під час роботи канадської групи спостерігачів за передвиборною кампанією в березні 1994 р., група канадських бізнесменів, науковців та політиків Степових провінцій (Манітоба, Саскачеван та Альберта) у січні 1995 р. ініціювали угоду про співпрацю, націленої на підвищення законотворчих можливостей українського парламенту. Уряди Манітоби, Саскачевану та Альберти, а також Спікер Парламенту Канади заявили про свою підтримку цієї ініціативи. Відповідний проект технічної допомоги отримав назву Канадсько-Український проект законодавчої співпраці (1996-1999). До Ради Директорів проекту, окрім представників зазначених установ і посадових осіб, увійшов також представник Канадського інституту українських студій при Університеті Альберти. У 1996 р. Канадське агентство міжнародного розвитку схвалило пропозиції Ради Директорів і надало фінансову підтримку для виконання проекту. Таким чином, Канадсько-Український проект законодавчої співпраці отримав закдання надати допомогу українському Парламентові й іншим партнерам у розробці політичного курсу й законопроектів. Також передбачалось встановлення зв’язків між канадськими та українськими законодавчими органами, регіональними урядами та іншими організаціями-учасниками.

Для виконання поставлених завдань протягом 1996-1999 р.р. Канадсько-Українським проектом законодавчої співпраці було організовано роботу за шістьома напрямками (модулями). До складу робочих груп за кожним напрямком входило біля 20 фахівців (по 4 представники від Верховної Ради України, Секретаріату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Асоціації міст України та 4 незалежних експерти). Після вивчення ситуації у обраних сферах в Україні, що включало проведення семінарів у Верховній Раді України, робочі групи протягом двох тижнів мали можливість вивчати шляхи вирішення проблем у Канаді. Після повернення робоча группа працювала над розробкою проектів напрямків політичного курсу у обраних сферах та, відповідно, розробки проектів нормативно-правових актів. Робота кожної групи завершувалась складанням одного або декількох законопроектів, що подавались до Верховної Ради України, а також рядом інших аналітичних документів, що представлялись на семінарах і розповсюджувались серед зацікавлених організацій.

  Напрямки (модулі) Канадсько-Українського проекту законодавчої співпраці (1996 — 1999):


Модуль 1 «Енергетика, нафта, газ, багатства надр і їхнє збереження»
(вересень 1996 — вересень 1997)

Розроблені пропозиції щодо реформування нафто-газового комплексу в Україні. В змінах і доповненнях до Закону України «Про електроенергетику» (прийняті Верховною Радою в жовтні 1997 р.) запропоновані принципи державного регулювання виробництва на ринку та введення оптового ринку енергетики. До Комісії з адміністративної реформи подані рекомендації щодо створення єдиного Міністерства палива та енергетики замість 4 міністерств та державних комітетів, відповідальних за різні сектори галузі. Спираючись на досвід Канадської енергетичної ради, запропонано створення Національної Комісії з питань енергетики. Видано книгу «Досвід енергозбереження в Канаді». Спільно з Міністерством освіти ініційовано освітню програму з енегозбереження

Модуль 2 «Податкова політика і бюджетний процес»
(січень 1997 — червень 1998)

Розроблено і подано до Верховної Ради України зміни до законопроектів «Про бюджетну систему України» та «Про оподаткування нерухомого майна». Закон України «Про бюджетну систему України» був прийнятий Верховною Радою України у 1999 р.

Модуль 3 «Сільське господарство»
(вересень 1997 — грудень 1998)

Розроблено проект Закону України «Про реєстрацію земельних ділянок і прав на них»; проект Указу Президента України. Підготовлено пропозиції з питань законодавчого забезпечення прискорення земельної реформи, які прийняті Верховною Радою України у 1999 р.

Модуль 4 «Інвестиційна політика»
(січень 1998 — грудень 1998)

Розроблено аналітичну записку — обгрунтування проекту Закону України «Про угоди про розподіл продукції», яку подано на розгляд до Комітету Верховної Ради України з питань екномічної політики (прийнято у 1999 р.).

Модуль 5 «Фондовий ринок і цінні папери»
(червень 1998 — червень 1999)

Розроблено проект Закону «Про строкові фінансові документи» (прийнятий Верховною Радою України у грудні 1999 р).

Модуль 6 «Соціальна політика: реформа системи пенсійного забезпечення»
(листопад 1998 — жовтень 1999)

Розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про додаткове пенсійне забезпечення». Закон прийнятий Верховною Радою України у 2002р.