Модуль 3 «Інституційні, бюджетні і інвестиційні механізми забезпечення розвитку місцевих територіальних громад в Україні»

МУНІЦІПАЛЬНА ВЛАДА В ОНТАРІО

Травень 2002 р.

ВСТУП

 • Історія місцевого самоврядування
 • структура та організація міської влади
 • тип, розмір та організація міст із самоврядуванням
 • походження їхньої влади
 • реформа місцевого самоврядування

ПОЧАТОК

 • Після 1776 — Британська колонія — наплив лоялістів Об’єднаної імперії
 • Кілька тисяч мешканців на великій території
 • Британський уряд бачить представницький уряд причиною Американської революції
 • Спочатку — Губернатор та суди квартальних сесій

19 століття

 • 1791 — Канада розділяється на Верхню та Нижню Канаду
 • 1816 — вибори шкільних кураторів
 • 1837 заколот — початок демократії
 • 1842 — демократично обрана влада
 • 1849 влада контролюється реформистами
 • 1849 вступ в дію Акту Болдвіна (база для міського самоврядування) — використовується досі

АКТ БОЛДВІНА

 • Централізований (провінційний) контроль над системою міського самоврядування та провінційною інфраструктурою
 • місцевий демократичний контроль над громадами через обрані місцеві ради з незалежними джерелами доходу
 • на відміну від Європи — невеликий централізований контроль над щоденними рішеннями місцевих урядів
 • на відміну від США — періодичні провінційні втручання в структурні, економічні, фінансові та соціальні питання

20 століття

 • початок 20 століття — політика стає окремою від рад
 • органи спеціального призначення
 • керуючі комітети (контролюючі ради)
 • ускладнення роботи — зростання міжмісцевих органів спеціального призначення
 • кінець 20 століття — зростання населення і потреб у державних службах, консолідація органів місцевого самоврядування

КОНСТИТУЦІЯ

 • Канада є конфедерацією — федеральний і провінційний уряди мають розподіл влади
 • міста з самоврядуванням не передбачені конституцією, а існують на розсуд провінцій
 • створення, зміна статуса та розпуск, відповідальність — регулюються законодавством, головним чином Муніціпальним актом, більше, ніж інші 100 об’єктів законодавства
 • влада в регіонах, що знаходяться під юрисдикцією міністерств, регулюється нормативними актами міністерств

ОБМЕЖЕННЯ АВТОНОМІЇ

 • зони міської відповідальності регламентуються провінційним законодавством
 • містам з самоврядуванням не дозволяється заохочувати промисловість
 • міста з самоврядуванням можуть приймати рішення з питань використання землі та інфраструктури, але вони повинні поважати провінційну політику і підлягають розгляду трибуналу (Муніціпальна рада Онтаріо)
 • міста з самоврядуванням повинні адмініструвати охорону здоров’я, житлове будівництво, соціальні програми відповідно до провінційних стандартів

НЕМА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

 • муніціпальні політики діють як незалежні
 • не володіють законними мандатами
 • заборона на пожертви від політичних партій

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Міста з самоврядуванням мають подвійну відповідальність
 • Основна відповідальність: місцевому електорату
 • Другорядна відповідальність: провінційному уряду

СЕКТОР МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Сектор місцевого самоврядування має дві різні категорії:
 • муніціпальний сектор поділений на групи:
  • міста з самоврядуванням вищого рангу — окружні та регіональні муніціпалітети
  • міста з самоврядуванням нижчого рангу — великі та середні міста, села та поселення
  • відокремлені муніціпалітети — великі та середні міста і поселення

Місцеві органи влади складаються з членів, обраних та призначених спеціальними органами: шкільними радами, радами музеїв та бібліотек, радами поліції, тощо

МУНІЦІПАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ

 • муніціпальні корпорації управляються обраними муніціпальними радами, що складаються з голови і як мінімум п’яти членів, включаючи голову
 • муніціпальні корпорації потрібні для того, щоб призначати статутних офіційних осіб, які адмініструють муніціпальні справи під керівництвом рад відповідно до провінційних статутів
 • муніціпалітети можуть призначати старшого адміністратора для координації роботи всіх муніціпальних департаментів, але це не є обов’язковим

СТАТУТНІ ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

 • офіційні особи корпорації з обов’язками та відповідальністю, що записані в статуті. Ці обов’язки не можуть бути змінені радою
 • статутні офіційні особи включають:
  • голову ради
  • клерка
  • казначея
  • наглядача доріг
  • старшого по будівлях
  • наглядача за огородженнями

МІСТА З САМОВРЯДУВАННЯМ

 • Онтаріо має 447 міст з самоврядуванням
 • кількість муніціпальних урядів по категоріях (за станом на 1 січня 2002 р.):
  • регіони (65)
  • округи (203)
  • одиночні муніціпалітети — північне Онтаріо (30)
  • північні муніціпалітети (149)

Приблизно 50,000 жителів мешкають в Північному Онтаріо, де немає муніціпальної структури

ФАКТИ І ПОДРОБИЦІ

 • найменший муніціпалітет — острів Кокберн — 3 постійні мешканці
 • найбільший муніціпалітет — місто Торонто — 2.385 мільйона мешканців
 • дві третини мешканців Онтаріо живуть в 50 найбільших муніціпалітетах
 • дві третини муніціпалітетів мають населення менше ніж 5,000
 • 77% населення Онтаріо живе в одиночних або регіональних муніціпалітетах
 • 17% населення Онтаріо живуть в округах
 • 6% населення Онтаріо мешкають в північній частині

МУНІЦІПАЛІТЕТИ ВИЩОГО РАНГУ

 • Регіональні уряди:
  • дворівнева система; локальні муніціпалітети більшого географічного рівня
  • міста є членами вищого рівня
  • відповідальність за важливі локальні служби: дороги, каналізація, водопостачання, соціальні служби, поліція, планування використання землі
 • Уряди округів:
  • дворівнева система
  • міста на території округу не належать до вищого рівня (з двома недавніми виключеннями)
  • забезпечують дороги та деякі соціальні служби
  • приблизно половина з них займається плануванням використання землі

МУНІЦІПАЛІТЕТИ НИЖЧОГО РАНГУ

 • також відомі як місцеві або локальні муніціпалітети
 • широкий набір структур та імен:
  • поселення
  • село
  • містечко
  • місто
 • муніціпалітети нижчого рівня в округах мають більшу відповідальність ніж в регіонах
 • одиночні або відокремлені муніціпалітети мають всі обов’язки муніціпалітетів вищого і нижчого рівня

МУНІЦІПАЛЬНА РАДА

 • муніціпалітетами керують приблизно 2,800 обраних представників
 • муніціпальна рада може складатися не менш як з 5 членів. Найбільша рада є в Торонто — 45 членів
 • відношення кількості виборців до кількості членів ради складає від менше як 50 до 1 до більше як 50,000 до 1
 • всі ради округів і більшість регіональних рад складаються з членів, що працюють на муніціпалітети вищого рангу і на один з муніціпалітетів нижчого рангу, що входить до вищого
 • ради округів забезпечують додаткові голоси для виключення дизбалансу представництва

СКЛАД РАДИ

Ради складаються з:

 • голови ради (мера)
 • членів ради (не менше ніж 4)

Вибори ради:

 • голова ради обирається прямим голосуванням (нижчий рівень, одиночний рівень, регіони) або непрямим голосуванням (вищий рівень)
 • члени ради
  • нижчий рівень — пряме голосування
  • вищий рівень — пряме, непряме або змішане голосування

МУНІЦІПАЛЬНА ВЛАДА

 • Муніціпальна влада регламентується законодавством
 • для реалізації своєї влади муніціпалітети мають виконувати вимоги:
  • відкриті мітинги
  • законний дозвіл діяти
  • кворум членів
  • відповідність до закону
  • колективний принцип дії
  • через законні процедури

МУНІЦІПАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • специфічне законодавство, яке стосується всіх муніціпалітетів (Муніціпальний акт, акт планування)
 • власне законодавство муніціпалитетів (Акт Торонто, Регіональний акт)
 • законодавство муніціпалітетів і провінційного уряду як тих, що забезпечують громадські послуги (Акт громадського транспорту, Акт поліцейської служби)
 • законодавство, що стосується роботодавців, державних та приватних (охорона здоров’я та охорона праці)
 • законодавство, що стосується окремих функцій (обслуговування ліфтів, безпека басейнів)

МУНІЦІПАЛЬНІ СЛУЖБИ

 • муніціпалітети мають цілий ряд обов’язків, серед яких охорона особи та власності (пожежна охорона та поліція), транспорт, охорона довкілля, соціальні служби, охорона здоров’я, дозвілля, планування використання землі та розвиток
 • деякі обов’язки є неодмінними, тоді як інші є за бажанням
 • багато обов’язків та вимог містяться в актах відповідних провінційних міністерств
 • в дворівненвій системі відбувається розподіл обов’язків між рівнями

НАДАННЯ ПОСЛУГ

Муніціпалітети пропонують і надають послуги кількома шляхами:

 • безпосередньо
 • спільно з іншими муніціпалітетами
 • спільно з провінцією
 • через контрактні служби
  • придбані у інших муніціпалітетів
  • придбані в приватному секторі

Нещодавно відбулись певні зміни в наданні гуманітарних послуг (допомога робітникам, інвалідам, дітям). Тепер вони надаються в Онтаріо спільно кількома муніціпалітетами.

Таблиця 1
Район ДЮРАМ
ПОСЛУГИ РАЙОН ОБЛАСТЬ
ЗАГАЛЬНІ
Фінанси і податки:
Збір податків на власність V
Запозичання V
Ліцензування і інспекція:
Бізнес і торгівля V
Реєстрація шлюбу V
Дозвіл на будівництво V
Контроль за тваринами V
Захист:
Поліція V
Пожежна охорона V
Консервація V V
ТРАНСПОРТ
Будівництво та утримання доріг:
Основні дороги V
Дороги V
Мости V V
Прибирання вулиць V V
Прибирання снігу V V
Тротуари V V
Управління дорожнім рухом:
Світлофори V V
Освітлення вулиць V
Громадський транспорт:
Управління транспортом V
Транспорт для інвалідів
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Водопостачання:
Очистка, насоси, резервуари V
Місцевий розподіл V
Контроль якості води:
Резервуари V
Водопровід V
Дренаж V
Сміття:
Збір V
Утилізація V
Повторне використання V
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Лікарні V
Громадські послуги V
Гранти V
ГРОМАДСЬКІ СЛУЖБИ
Матеріальна допомога V
Денні служби V
Допомога дітям V
Будинки для людей похилого віку V
ДОЗВІЛЛЯ
Парки V
Програми V
Центри і арени V
Бібліотеки V
ПЛАНУВАННЯ І РОЗВИТОК
Затверджені офіційні плани V V
Затвердження розподілу V
Затвердження кондомініуму V
Економічний розвиток V V

МУНІЦІПАЛЬНІ ВИБОРИ

 • Відбуваються кожні три роки у другий понеділок листопада
 • наступні вибори відбудуться 10 листопада 2003 року
 • муніціпалітети нижчого рангу проводять вибори шкільних рад як для себе, так і для вищого рівня
 • беруть участь канадці починаючи з 18 років
 • політичні партії не існують офіційно

МУНІЦІПАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ

 • рада має розробити програму послуг, яка б відповідала потребам мешканців
 • розглядаються наявні ресурси та побажання мешканців
 • для різних муніціпалітетів програми мають індивідуальний характер
 • дохід муніціпалітету:
  • обмежена кількість джерел доходу
  • необхідний щорічний баланс бюджетів
  • щорічно надається фінансовий звіт виборцям

МУНІЦІПАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ

Асоціація муніціпалітетів Онтаріо

 • Меморандум порозуміння з провінцією
 • Політичний вплив на законодавство

Асоціація муніціпальних адміністраторів

 • провінційне законодавство впливає на муніціпальні адміністративні процедури

ІСТОРІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 • Реформи, започатковані провінцією
  • 50-ті роки — створення метрополії Торонто
  • 60-ті і 70-ті — створення регіонів
  • 80-ті — реформа округів
  • 90-ті — одиночні муніціпалітети, включаючи Торонто
 • Локально започатковані реформи
  • 50-ті — 70-ті — Муніціпальна рада Онтаріо
  • 80-ті — Акт муніціпальних кордонів
  • 90-ті — Акт заощаджень і реструктуризації
 • На додаток — Акт покращеного управління

ЧОМУ ТРЕБА РЕСТРУКТУВАТИ?

 • Краща організація — забезпечення кадрами та надання послуг
 • зменшується уряд
 • виключається паралелизм та дублювання
 • краща звітність
 • краще надання послуг
 • створення робочих місць та економічне зростання
 • покращується планування використання землі

ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

 • Гармонізація послуг і оподаткування
 • інтеграція працівників
 • втрати в громаді

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В НЕ РЕГІОНАХ

 • Муніціпальний акт
 • дозволяє муніціпалітетам, що не входять до складу регіонів, змінювати їх розмір
 • два процеси реструктуризації
  • локально розроблені і реалізовані пропозиції
  • реструктуризація, розроблена комісією

ЛОКАЛЬНО РОЗРОБЛЕНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

 • Муніціпалітети разом розробляють пропозиції
 • Пропозиції повинні описувати
  • нові кордони
  • дату створення
  • склад ради
  • перспективи розвитку
  • інші деталі за потребою
 • Перед голосуванням кожна рада повинна:
  • вивчити пропозицію
  • мати хоча б одну публічну зустріч
  • провести консультації, якщо була вказівка міністра
  • провести консультації, якщо вирішила рада

ПІДТРИМКА

 • Перед поданням в міністерство, пропозиція повинна знайти певний рівень локальної підтримки
 • Принцип потрійної більшості — більшість муніціпалітетів, більшість виборців, більшість в раді осередку
 • Якщо немає осередку, діє принцип подвійної більшості
 • Якщо задіяний окремий муніціпалітет, його рада повинна також підтримувати пропозицію

РЕАЛІЗАЦІЯ

 • Якщо виконані всі умови, міністр видає наказ
 • Якщо ні, може повернути пропозицію для доробки

ПРИЗНАЧЕНА КОМІСІЯ

 • Призначається, якщо немає локальної згоди
 • Муніціпалітет може надіслати вимогу міністрові вирішити питання реструктуризації
 • Визначення географічної зони знаходиться в компетенції міністра
 • Якщо призначається комісія, це означає, що процес буде довгим

ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

 • Консультації з зацікавленими муніціпалітетами
 • Підготовка проекту пропозиції, роздача копії всім муніціпалітетам і поширення серед громадськості
 • Хоча б одна публічна зустріч, збір доповнень, обговорення доповнень
 • Кінцевий звіт
 • Якщо виконані всі умови, прийняття кінцевого рішення

ЗАКОНОДАВСТВО ДЛЯ РЕГІОНІВ

Акт зменшення кількості муніціпальних політиків

 • Реструктуровані чотири регіональні муніціпалітети, які включають три найбільші міста в провінції
 • Січень 2002 р.:
  • створено 5 одиночних муніціпалітетів
МУНІЦІПАЛЬНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
ДАТА Кількість муніціпалітетів Кількість членів рад
Січень 1996 815 4586
Січень 1997 787 4554
Січень 1998 650 3815
Січень 1999 586 3527
Січень 2000 571 3457
Січеь 2001 447 2804

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН

 • Якщо законодавство затвердить це рішення, новий муніціпальний акт дозволить міністрові видавати наказ реструктуризації. Зараз міністр видає наказ тільки в тому випадку, якщо виконані всі умови реструктуризації
 • Одиночні і регіональні уряди можуть робити тільки незначну реструктуризацію
 • Кінцева дата 31 грудня 2002 року для того, щоб міністр призначив комісії, може бути продовжена за рішенням Кабінету