Модуль 2 «Банки та банківська діяльність: нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»

Акт про звітування перед позичальником

Визначення

(1) У цьому Акті

«позичальник» — це фізична особа, яка не є суб’єктом будь-яких трансакцій крім тих , що пов’язані з працевлаштуванням, у процесі ведення торгівлі, підприємницької та професійної діяльності;

«звіт перед позичальником» — це письмове, усне чи будь-яке інше звернення до позичальника від звітного агентства, що містить інформацію про кредит чи особисту інформацію, або обидва, щодо позичальника, і що надається у зв’язку з метою, встановленою у статті 8(1)(г);

«звітне агентство» — це особа, яка з метою отримання прибутку чи на постійній неприбутковій основі надає звіти перед позичальником;

«інформація про кредит» — це інформація про позичальника, така як ім’я, вік, заняття, місце проживання, попередні місця проживання, сімейний статус, ім’я дружини (чоловіка), кількість залежних осіб (дітей), деталі про освіту та професійну кваліфікацію, місця роботи, попередні місця роботи, розмір прибутку, платіжна поведінка, значні боргові зобов’язання, вартість витрат на проживання і активів;

«Директор» — це Директор згідно з Актом про Міністерство у справах позичальників і комерційних відносин;

«наміри, пов’язані з працевлаштуванням» — це наміри прийняти на роботу, надати службове підвищення, переглянути і передати службові обов’язки чи перекваліфікувати працівника;

«справа (файл)» — це уся інформація стосовно позичальника, що збирається і зберігається звітним агентством, незалежно від форми і способу, у який зберігається інформація»;

«Міністр» — це Міністр у справах позичальників і комерційних відносин;

«особа» — це фізична особа, об’єднання фізичних осіб, партнерське об’єднання чи корпорація;

«особиста інформація» — це інформація, відмінна від інформації про кредит, про характер позичальника, його репутацію, здоров’я, фізичні чи особисті якості, спосіб життя чи інші дані щодо позичальника;

«дослідник особистої інформації» — це особа, яка збирає і постачає особисту інформацію для звітного агентства за винагороду;

«Секретар» — це Секретар Звітного агентства;

«правила» — це правила, встановлені на підставі дії цього Акту;

«Трибунал» — це Комерційний апеляційний трибунал при Міністерстві у справах позичальників і комерційних відносин

Угоди про можливості відмови

(2) Цей Акт має чинність незважаючи на будь-які угоди чи відмови від них. R.S.O. 1990, c. C. 33, s.1.

Секретар

2. (1) Заступник міністра має призначати осіб на посаду Секретарів Звітних агентств. 1998, c. 18, Sched. E, s. 56.

Обов’язки

(2) Секретар може використовувати повноваження і повинен виконувати обов’язки, покладені на нього/неї цим Актом, або згідно з ним під наглядом Директора. R.S.O. 1990, c. C.33, s.2(2).

Вимога реєстрації

3. Жодна особа не має права чинити чи діяти як звітне агентство чи як приватний дослідник особистої інформації, якщо він/вона не зареєстрований Секретарем згідно з цим Актом. R.S.O. 1990, c. C.33, s.3.

Реєстрація агентств

4. (1) Прохач підлягає реєстрації чи поновленню реєстрації з боку Секретаря як звітне агентство, крім випадків, коли

(а)зважаючи на фінансове становище прохача, від прохача не можна очікувати, що він візьме на себе фінансову відповідальність у процесі ведення справ,

(б) інформація про діяльність прохача в минулому дає підстави вважати, що прохач не вестиме справи згідно з законодавством і встановленими правилами,

(в) прохач є корпорацією і

(і) зважаючи на її фінансове становище, від неї не можна очікувати, що вона візьме на себе фінансову відповідальність у процесі ведення справ,

(іі) інформація про її діяльність у минулому дає підстави вважати, що вона не вестиме справи згідно з законодавством і правилами,

(г) прохач займається діяльністю, що, у випадку реєстрації прохача, суперечить чи буде суперечити положенням цього Акту.

Реєстрація дослідників

(2) Прохач підлягає реєстрації чи поновленню реєстрації з боку Секретаря як дослідник приватної інформації, крім випадків, коли діяльність прохача в минулому дає підстави вважати, що прохач не виконуватиме своїх обов’язків згідно з законодавством і встановленими правилами.

Умови реєстрації

(3) Реєстрація має проходити за таких умов і обставин, щоб виконання завдань цього Акту набувало чинності, так як до цього зобов’язують рішення Трибуналу чи закон.

Неможливість передачі реєстрації

(4) Реєстрацію не можна передавати. R.S.O. 1990, c. C.33, s.4.

Відмова у реєстрації

5. (1) Згідно з статтею 6, Секретар може відмовитися зареєструвати прохача, якщо на його думку прохач не підлягає реєстрації згідно з статтею 4.

Анулювання і відмова у поновленні

(2) Згідно з статтею 6, Секретар може відмовитися поновити, а також може анулювати чи зупинити дію реєстрації з будь-якої причини, що вказана у статті 4 як перешкода для реєстрації, якщо зареєстрований виступає у ролі прохача, або якщо зареєстрований порушив умови реєстрації. R.S.O. 1990, c. C.33, s.5.

Повідомлення про пропозицію щодо відмови чи анулювання

6. (1) Якщо Секретар пропонує відмовити у наданні реєстрації чи її поновленні, або пропонує анулювати чи зупинити дію реєстрації, Секретар повинен надіслати повідомлення про таку пропозицію з письмовим поясненням причин такого рішення на ім’я прохача чи зареєстрованого.

Повідомлення про слухання

(2) У повідомленні, про яке йдеться у пункті (1) повинно бути вказано, що справа прохача чи зареєстрованого підлягає слуханню у Трибуналі, якщо прохач чи зареєстрований протягом п’ятнадцяти днів після отримання повідомлення надішле письмову вимогу про проведення слухань на ім’я Секретаря чи Трибуналу. Таким чином прохач чи зареєстрований мають право вимагати проведення слухань.

Повноваження Секретаря без проведення

(3) Якщо прохач чи зареєстрований не вимагають проведення слухань Трибуналом згідно з пунктом (2), Секретар може почати втілювати слухань пропозицію, про яку йдеться в повідомлені згідно з пунктом (1).

Повноваження Трибуналу

(4) Якщо прохач чи зареєстрований вимагає проведення слухань Трибуналом згідно з пунктом (2), Трибунал повинен призначити час і провести слухання, і за поданням Секретаря може уповноважити Секретаря втілити його ж пропозицію або утриматися від її втілення і вжити тих заходів, яких за визначенням Трибуналу потрібно вжити згідно з цим Актом чи законами, і з такою метою Трибунал може уповноважити Секретаря вжити відповідних заходів.

Умови рішення

(5) Трибунал може на свій розсуд визначати умови і обставини для виконання свого рішення чи реєстрації, таким чином, щоб виконання завдань цього Акту набувало чинності.

Сторони

(6) Секретар, прохач чи зареєстрований, які подали вимогу на проведення слухань, та інші особи, яких може визначити Трибунал, є сторонами справи, що розглядається Трибуналом згідно з цією статтею.

Добровільне анулювання

(7) Незважаючи на пункт (1), Секретар може анулювати реєстрацію на підставі письмового звернення зареєстрованого, що складене у відповідній формі для відмови від реєстрації.

Подовження дії

(8) Якщо протягом визначеного періоду часу чи без визначення такого періоду до закінчення терміну дії реєстрації зареєстрований звернувся з проханням про подовження дії реєстрації і заплатив визначену суму за цю послугу, термін дії реєстрації повинен бути подовжений

(а) до того часу поки не набуде чинності рішення про подовження терміну дії; чи

(б) якщо зареєстрованому надійшло повідомлення про те, що Секретар пропонує відмовити у подовженні дії, поки не пройде час, відведений для подання вимоги про проведення слухань і якщо слухання потрібні, поки Трибунал не прийме рішення.

Набуття чинності, відстрочка

(9) Хоча зареєстрований може подати на апеляцію після прийняття рішення Трибуналом згідно зі статтею 11 Акту про Міністерство у справах позичальників і комерційних відносин, рішення набуває чинності одразу, але Трибунал може вирішити надати відстрочку поки не буде розглянута апеляція. R.S.O. 1990, c. C.33, s.6.

Подальші заяви

7. Подальші заяви про реєстрацію можуть бути зроблені на основі нової чи додаткової інформації або якщо змінилися обставини. R.S.O. 1990, c. C.33, s.7.

Хто може отримати інформацію

8. (1) Жодне звітне агентство і жоден службовець чи працівник не мають права свідомо розкривати інформацію, що зберігається у файлах звітного агентства, крім випадків, коли інформація розкривається

(а) як реакція на рішення суду, що уповноважений приймати такі рішення;

(б) на основі письмового прохання позичальника, до якого ця інформація має відношення;

(в) як реакція на рішення чи вказівку, що зроблені на основі цього Акту;

(г) у звіті перед позичальником, що надається особі, яка, на думку звітного агентства чи службовця,

(і) має намір використовувати інформацію у зв’язку з продовженням терміну кредиту, купівлею чи збором боргу позичальника, до якого ця інформація має відношення,

(іі) має намір використовувати інформацію у зв’язку з підписанням чи поновленням угоди про оренду,

(ііі) має намір використовувати інформацію з метою працевлаштування,

(іv) має намір використовувати інформацію у зв’язку з підписанням страхової угоди за участю позичальника,

(v) має намір використовувати інформацію для визначення придатності позичальника у будь-якій справі на основі статуту і правил, згідно з якими ця інформація має відношення до вимог, встановлених законодавством,

(vi) має безпосередню професійну потребу у цій інформації у зв’язку з комерційною чи кредиткою трансакцією за участю позичальника,

(vii) має намір використовувати інформацію з метою поновлення інформації у звіті перед позичальником, що був попередньо наданий особі з однієї з причин, про які йдеться у підпунктах (і) та (vi). R.S.O. 1990, c. C.33, s.8 (1); 1997, с.24, s.210.

(2) Жодна особа не повинна свідомо отримувати інформацію з файлів звітного агентства, що стосується позичальника, крім тих випадків, про які йдеться у пункті (1).

Інформація про встановлення особи

(3) Незважаючи на пункти (1) і (2) звітне агентство може надати інформацію, пов’язану зі встановленням особи позичальника, таку як ім’я, адреса, попередня адреса, місця роботи, попередні місця роботи Уряду провінції Онтаріо, Уряду Канади і будь-якої іншої провінції, будь-якій урядовій установі усіх рівнів аж до міського рівня, будь-якому представнику правоохоронних органів, що потребує таку інформацію підчас виконання службових обов’язків, навіть якщо ця інформація не буде використана з цілями, що перелічені у пункті (1).

Продаж інформації

(4) Жодна особа, яка зареєстрована як звітне агентство, не має права продавати чи передавати інформацію, що у неї зберігається, нікому крім іншого звітного агентства, що зареєстроване як таке згідно з цим Актом. R.S.O. 1990, c. C.33, s.8 (2-4).

Правила агентств

9. (1) Будь-яке звітне агентство має встановити правила роботи для забезпечення достовірності і правдивості змісту звітів перед позичальниками.

Інформація, що входить до звіту перед позичальником

(2) Звітне агентство не повинне надавати

(а) будь-яку інформацію, вигляд збереження якої не відповідає вигляду збереження інформації, про яку йдеться у статті 12;

(б) будь-яку інформацію, що не знаходиться у файлах, які зберігаються у сховищі на території Канади, незалежно від того, чи інформація була отримана з джерела за межами Канади, чи ні, крім випадків, якщо звіт перед позичальником є у письмовій формі і містить важливу інформацію, що була отримана в усній формі, згідно з вимогами цього Акту.

(3) Звітне агентство не повинно вносити до звіту перед позичальником

(а) будь-яку інформацію про кредит, що ґрунтується на фактах, що не є достатньо обґрунтованими;

(б) будь-яку несприятливу особисту інформацію, за винятком ситуації, коли агентство доклало надзвичайних зусиль, щоб знайти підтвердження фактам, на яких ґрунтується особиста інформація, а до інформації додається повідомлення про брак доказів;

(в) інформацію про рішення чи оцінку, після прийняття яких пройшло сім років, за винятком, коли кредитор чи його агент підтверджують, що кредит ще не повернутий повністю або частково, а це підтвердження міститься у файлі;

(г) інформацію про рішення чи оцінку, направлених проти позичальника, за винятком, коли вказані ім’я і за можливістю адреса кредитора, що давав оцінку, чи його агента, які вказані у документі про оцінку, а також сума;

(д) інформацію про банкрутство позичальника семирічної давності, за винятком, коли позичальник збанкрутував більше одного разу;

(е) інформацію, що стосується оцінок, зборів чи боргів, що виглядають протизаконними, за винятком якщо у файлі міститься інформація про те, що відновленню не загрожує завершення обмежувального терміну;

(є) інформацію про сплачення чи не сплачення податків, чи про законне накладання штрафів семирічної давності;

(ж) інформацію про звинуваченні у злочинах, якщо пройшло сім років після звинувачення, чи, якщо звинувачення призвело до ув’язнення, після звільнення, за умови, що інформація про звинувачення у злочинах не буде розголошуватися, якщо відомо, що після звинувачення було надане повне звільнення чи помилування;

(з) інформацію про розпорядження чи дії більш ніж семирічної давності, чи розпорядження чи дії, видані і здійснені проти позичальника за більш ніж дванадцять місяців перед складанням звіту, за винятком, якщо звітне агентство встановило поточний статус розпорядження чи дії і помістило інформацію про це у файлі;

(и) інформацію про кримінальні звинувачення проти позичальника, якщо ці звинувачення були анульовані чи відстрочені;

(і) будь-яку іншу несприятливу інформацію, яка була отримана чи востаннє підтверджена раніше ніж за сім років;

(ї) інформацію щодо расової належності, переконань, кольору, статі, походження, етнічного походження чи політичної належності;

(й) будь-яку інформацію, що подається усно у звіті перед позичальником, за винятком, якщо зміст усного повідомлення міститься у файлі.

Зберігання файлів

(4) Будь-яке звітне агентство повинно зберігати у файлі щодо особи усю інформацію і матеріали, на доступ до яких ця особа має право згідно зі статтею 12. R.S.O. 1990, c. C.33, s.9.

Надання інформації на прохання

10. (1) Будь-яка особа повинна на прохання позичальника, чи то у письмовому вигляді чи особисто, повідомити позичальника про те, чи на його звіт робилися чи робляться посилання у зв’язку з будь-якою трансакцією чи справою, до якої ця особа також залучена, і якщо це так, то вказати назву і адресу звітного агентства, що надало звіт.

Повідомлення про намір отримати звіт перед позичальником

(2) Жодна особа не повинна вимагати чи отримувати звіт перед позичальником

(а) якщо у звіті міститься особиста інформація про позичальника;

(б) на основі того, що особа розглядає можливість подовження терміну кредиту позичальникові, який на час подання такої вимоги не подав заяви про кредит, за винятком, якщо ця особа спочатку надішле письмове повідомлення про це позичальнику і, якщо позичальник цього вимагає, повідомить йому назву і адресу звітного агентства, що надає звіт.

(3) Якщо особа пропонує подовжити термін дії кредиту позичальнику, і звіт перед позичальником, що містить інформацію про кредит, є єдиним документом, на який можна послатися для виконання такої трансакції, ця особа повинна повідомити про це позичальника у письмовому вигляді на момент подання заяви про кредит, або якщо така заява подається усно, то в усному вигляді у той самий час.

Уповноважений як кредитор

(4) Якщо перед подовженням терміну дії кредиту запропонований кредитор отримує дозвіл чи відмову на призначення чи запропоноване призначення уповноваженого для трансакції кредиту, пункт (3) застосовується до уповноваженого чи запропонованого уповноваженого так само як і до особи, що пропонує подовжити кредит, але повідомлення, згідно з пунктом (3) особою, що пропонує подовжити кредит, або згідно з цим пунктом уповноваженим особи чи запропонованим уповноваженим, має бути достатньо для обох.

Обмеження на розголошення інформації

(5) Жодна особа, що подовжує термін дії кредиту для позичальника, не має права розголошувати іншим кредиторам чи звітному агентству будь-яку особисту інформацію про позичальника, крім випадків, коли позичальник дав на це згоду або за дорученням позичальника, за винятком, якщо особа повідомляє позичальника у письмовому вигляді про свої наміри на час подання заяви про кредит.

Форма повідомлення

(6) Будь-яке повідомлення, про яке йдеться у цій статті, повинно бути надруковане у стилі bold шрифтом не меншим за десятий розмір.

Зворотна дія

(7) Якщо позичальнику відмовлено у пільгах чи збільшена його платня на основі інформації, отриманої від звітного агентства чи іншої особи, той, хто використовує цю інформацію, повинен повідомити позичальника про здійсненням таких дій щодо нього одночасно з їх здійсненням і на основі вимоги позичальника, пред’явленої протягом 60 днів після отримання повідомлення, повинен повідомити його про

(а) природу і джерело інформації, якщо інформація надана не звітним агентством;

(б) назву і адресу звітного агентства, якщо інформація надана ним,

і повідомлення, що має надати користувач інформації, повинно містити повідомлення про право платника вимагати інформацію, про яку йдеться у підпунктах (а) і (б) і про відповідні часові обмеження. R.S.O. 1990, c.C.33, s.10.

Надання списку імен

11. (1) Жодна особа не повинна

(а) надавати список імен і критеріїв звітному агентству з метою отримання інформації про те, які особи з цього списку відповідають критеріям;

(б) у будь-який спосіб, відмінний від того, про який йдеться у підпункті (а), отримувати інформацію про позичальника від звітного агентства,

якщо перед цим вона не повідомила у письмовій формі кожну особу, чиє ім’я вказане у списку або інформація про яку отримується, що такий список представлений або подається вимога на інформацію і, якщо будь-яка особа, якої це торкається, попросить, повідомити їй назву та адресу відповідного агентства.

Винятки за узгодженості з п. 10(3)

(2) Підпункт (1)(б) не розповсюджується на особу, що отримують інформацію про позичальника згідно з підпунктом 10(3), якщо ця особа чинить згідно з підпунктом 10(3).

Обмеження для звітних агентств

(3) Жодне звітне агентство не може надати інформацію про будь-яку особу, яка має бути повідомлена згідно з пунктами (1) чи 10(2), за винятком, якщо агентство має підстави вважати, що дії особи, яка вимагає інформацію, суперечать пунктам (1) чи 10(2).

Подання переліку критеріїв

(4) Жодне звітне агентство, що отримує

(а) перелік критеріїв і запит про надання імена осіб, що відповідають критеріям;

(б) запит на отримання імен осіб, якщо це може призвести до виведення інформації про цих осіб,

не має права надати ім’я будь-якої особи без попереднього повідомлення цієї особи у письмовому вигляді про запит, а також про ім’я і адресу особи, що робить запит.

Винятки

(5) Ця стаття не розповсюджується, якщо інформація вимагається або надається у цілях, про які йдеться у підпунктах 8(1)(а), (б) і (в), чи за умов, встановлених у пункті 8(3). R.S.O. 1990, c. C.33, s.11.

Право позичальника на інформацію

12. (1) Будь-яке звітне агентство повинно, у відповідь на письмовий запит позичальника і у робочий час, чітко і достовірно на безкоштовній основі проінформувати позичальника про

(а) природу і зміст усієї інформації у файлах, що стосуються позичальника, на момент надходження запиту;

(б) джерела інформації про кредит;

(в) ім’я і адресу кожної особи, від імені якої здійснювався доступ до файлу;

(г) імена реципієнтів будь якого звіту перед позичальником щодо позичальника, який його надав,

(і) якщо це особиста інформація, в межах одного року перед надходженням запиту,

(іі) якщо це інформація про кредит, в межах шести місяців перед надходженням запиту,

(д) копії будь-якого звіту перед позичальником, що стосуються позичальника і були надані іншій особі, а якщо звіт був усним, деталі змісту такого звіту наданого,

(і) якщо звіт містить особисту інформацію, в межах одного року перед надходженням запиту,

(іі) якщо звіт містить інформацію про кредит, в межах шести місяців перед надходженням запиту,

і повинне повідомити позичальника про його/її право опротестувати будь-яку інформацію, що міститься у файлі, згідно зі статтею 13 і 14, і про спосіб у який опротестування має бути зроблене.

Винятки щодо певної медичної інформації

(2) Звітне агентство повинно утриматися від розкриття інформації як цього вимагає пункт (1), якщо це є медична інформація, отримана за письмової згоди позичальника, і яку особистий лікар позичальника порадив у письмовому вигляді не розкривати перед позичальником у його/її ж інтересах.

Спосіб розкриття

(3) Інформація має розкриватися перед позичальником, як цього вимагає ця стаття,

(а) особисто, якщо позичальник з’явиться особисто і пред’явить ідентифікаційний документ;

(б) по телефону, якщо позичальник зробив письмовий запит, вказавши спосіб ідентифікації, достатній для розкриття інформації по телефону, і попередньо заплатив за телефонний дзвінок.

(4) Будь-яке звітне агентство повинне забезпечити кваліфікований персонал, який пояснить позичальнику деталі інформації, що йому/їй надається згідно з цією статтею. R.S.O. 1990, c. C.33, s.12 (1-4).

Радник позичальника

(5) Позичальнику має бути дозволено приходити у супроводі іншої особи, яку позичальник сам обрав, і якій звітне агентство може надавати інформацію про позичальника на його/її ж вимогу. R.S.O. 1990, c. C.33, s.12 (5); 1993, с.27.

Уривок

(6) На запит позичальника звітне агентство повинно надати позичальнику копії з тієї інформації, яка йому/їй потрібна, і яка підлягає розкриттю згідно з цією статтею.

Проста мова

(6.1) Копії з інформації, що надаються позичальнику, повинні мати письмовий вигляд і бути легкими для прочитання, а інформація має бути викладена зрозумілою мовою.

Ідентифікація

(7) Звітне агентство має вимагати достатньо засобів для ідентифікації позичальника і особи, що його/її супроводжує, перед розкриттям інформації згідно з цією статтею.

Безумовність

(8) Звітне агентство не повинне вимагати від позичальника вжиття певних заходів чи відмови від певних прав як умову, за якої може бути наданий доступ до файлу позичальника згідно з цією статтею. R.S.O. 1990, c. C.33, s.12 (7,8).

Виправлення помилок

13. (1) Якщо позичальник заперечує достовірність і довершеність будь-якої інформації, що зберігається у його/її файлах, звітне агентство протягом певного часу повинно вжити можливих заходів для перевірки чи доповнення інформації і повинно внести поправки, додати чи вилучити інформацію професійним шляхом.

(2) Якщо звітне агентство вносить поправки, додає чи вилучає інформацію згідно з пунктом (1), воно повинно повідомити про зміни

(а) усіх осіб, яким надавався звіт перед позичальником на основі ще незміненого файлу в межах шести десяти днів перед внесенням поправок, додавання чи вилучення інформації;

(б) осіб, яких визначив позичальник серед тих, хто отримував інформацію на основі ще незміненого файлу,

(і) якщо звіт містить особисту інформацію, в межах одного року перед внесенням поправок, додавання чи вилучення інформації;

(іі) якщо звіт містить інформацію про кредит, в межах шести місяців перед внесенням поправок, додавання чи вилучення інформації. R.S.O. 1990, c. C.33, s.13.

Наказ Секретаря щодо інформації

14. (1) Секретар може наказати звітному агентству внести поправки чи вилучити інформацію чи своїм наказом обмежити чи заборонити використання певної інформації, яка на думку Секретаря є недостовірною чи неповною, або суперечить положенням цього Акту.

Здійснення наказу

(2) Секретар може наказати звітному агентству повідомити будь-яку особу, яка отримала звіт перед позичальником, про внесення поправок, додавання чи вилучення інформації за наказом Секретаря. R.S.O. 1990, c. C.33, s.14 (1,2).

Слухання Трибуналу

(3) Якщо позичальник чи звітне агентство відчувають несправедливість рішення Секретаря згідно з цією статтею, позичальник чи звітне агентство можуть звернутися до Трибуналу з проханням про проведення слухань. У цьому випадку застосовується стаття 6 з внесенням необхідних змін до рішення у такий самий спосіб як до рішення Секретаря згідно зі статтею 6, і так ніби і позичальник і звітне агентство виступають у ролі прохача або зареєстрованого, за винятком якщо наказ Секретаря може набути чинності одразу, але Трибунал може вирішити надати відстрочку поки не буде прийняте остаточне рішення. R.S.O. 1990, c. C.33, s.14(3); 1993, с.27, Sched.

Розкриття джерел

(4) Під час слухань у Трибуналі з метою, що вказана у пункті (3), Трибунал може вимагати від звітного агентства розкриття джерела будь-якої інформації, що зберігається у його файлах. R.S.O. 1990, c. C.33, s.14(4).

Повідомлення про зміни

15. Будь-яке звітне агентство повинно протягом п’яти днів після змін повідомити Секретаря у письмовому вигляді про

(а) зміну своєї адреси, за якою надаються послуги;

(б) зміну персоналу, якщо це корпорація, чи про зміну членів, якщо це партнерська організація;

(в) про прийняття на роботу чи звільнення дослідника особистої інформації. R.S.O. 1990, c. C.33, s.15.

Розслідування скарг

16. (1) Якщо Секретар отримує письмову скаргу на адресу звітного агентства і переадресовує її звітному агентству, звітне агентство повинно надати Секретарю інформацію, пов’язану з темою скарги на вимогу Секретаря.

(2) Вказівка згідно з пунктом (1) повинна містити інформацію про природу скарги.

(3) З метою, вказаною у пункті (1) Секретар чи інша особа, яку він призначить у письмовому вигляді, може у визначений час ввійти у службові приміщення звітного агентства для проведення інспекції у зв’язку зі скаргою. R.S.O. 1990, c. C.33, s.16.

Розслідування за наказом Міністра

17. Міністр може своїм наказом призначити особу для проведення розслідування з будь-якого питання, на яке розповсюджується дія цього Акту, що може бути зазначено у наказі Міністра, і призначена особа повинна звітуватися про результати розслідування перед Міністром, і в інтересах розслідування особа, що його здійснює має право на комісію згідно з Розділом ІІ Акту про державне розслідування, положення якого розповсюджуються на розслідування, що здійснюються згідно з цим Актом. R.S.O. 1990, c. C.33, s.17.

Розслідування

18. (1) Якщо, на основі заяви, зробленої під присягою, Директор має підстави вважати, що будь-яка особа

(а) вчинила всупереч положенням цього Акту чи правилам;

(б) здійснила злочин згідно з Кримінальним Кодексом Канади чи будь-яким законом, який підпадає під юрисдикцію цього Акту,

Директор може своїм наказом призначити одну чи більше осіб для проведення розслідування з метою встановлення наявності суперечності по відношенню до Акту чи правил, чи здійснення злочину, і призначена особа повинна прозвітуватися про результати розслідування перед Директором.

Повноваження дослідника

(2) У цілях, що мають відношення до теми і справи розслідування згідно з цією статтею і на противагу статті 8, особа, призначена для проведення розслідування, може розслідувати і перевіряти справи особи, щодо якої проводиться розслідування, і може

(а) після призначення входити у встановлений час у службові приміщення такої особи і перевіряти книги, документи, папері, файли з інформацією про позичання і предмети, що мають відношення до розслідування;

(б) розслідувати переговори, трансакції, позики зроблені чи надані від імені чи по відношенню до такої особи, а також власність, нерухомість, зберігання чи власні речі, отримані цілком чи частково цією особою чи від її імені, що мають відношення до розслідування,

і з метою розслідування, особа, що його здійснює, має повноваження комісії згідно з Розділом ІІ Акту про державне розслідування, положення якого розповсюджуються на розслідування, що здійснюються згідно з цим Актом.

Перешкоджання досліднику

(3) Жодна особа не має права перешкоджати особі, яку призначено для проведення розслідування згідно з цією статтею, чи приховувати від нього/неї, чи знищувати книги, документи, папері чи речі, що мають відношення до розслідування.

Вхід і пошук

(4) Якщо суддя задоволений отриманням запиту, зробленого без повідомлення з боку особи, що проводить розслідування згідно з цією статтею, про те, що розслідування було замовлене і цю людину було призначено проводити його, і що є причини вважати, що у будь-якому будинку чи приміщені є книги, документи чи речі, пов’язані з особою, чия справа досліджується, чи з темою дослідження, суддя може, незалежно від того чи була спроба проводити розслідування згідно з підпунктом (2) (а), видати ордер, що уповноважує дослідника разом з правоохоронцем, якщо необхідно, ввійти і обшукати, якщо необхідно із застосуванням сили, будинок чи приміщення, де є книги, документи чи речі, і оглянути їх; але кожен такий обшук повинен бути здійснений у денний час, за винятком якщо суддя своїм наказом уповноважить дослідника робити обшук вночі.

Вилучення книг та ін.

(5) Будь-яка особа, що проводить дослідження згідно з цією статтею, може, отримавши відповідний дозвіл, брати книги, папері, документи, чи речі, що оглядаються згідно з підпунктом (2)(а) чи пунктом (4) і пов’язані з особою, чия справа досліджується, чи з темою дослідження, з метою зняття копій з цих книг чи документів, але зняття копій повинне проводитися обґрунтовано, а усі матеріали повинні бути повернуті особі, чия справа досліджується.

Завірення копій

(6) Будь-яка копія, що робиться згідно з пунктом (5) і завірена як справжня особою, що проводить дослідження, вважається доказом під час будь-якого процесу, якщо не має доказів, що спростовують даний доказ.

Призначення експерта

(7) Міністр чи Директор можуть призначити будь-якого експерта для дослідження книг, паперів, документів і речей, що досліджуються згідно з підпунктом (2)(а) чи пунктом (4). R.S.O. 1990, c. C.33, s.18.

Конфіденційність справ

19. (1) Будь-яка особа, яка працює згідно з юрисдикцією цього Акту, зокрема особа, що здійснює запит, проводить дослідження чи обшук згідно зі статтями 16, 17 і 18 повинна зберігати таємницю щодо будь-якої справи, інформацію про яку вона отримує у процесі виконання службових обов’язків, пред’явлення запиту, здіснення дослідження чи обшуку, і не повинна обговорювати такі справи з будь-якою іншою особою, за винятком,

(а) якщо це вимагається згідно з цим Актом чи правилами, що встановлені на основі цього Акту;

(б) якщо ц обговорення проводиться з метою отримання професійної консультації;

(в) за згодою особи, з якою ця справа пов’язана.

Свідчення у суді

(2) Від жодної особи, на яку розповсюджується дія пункту (1), не можна вимагати давати свідчення у цивільному суді щодо інформації, яку вона отримала під час виконання своїх службових обов’язків, пред’явлення запиту, здіснення дослідження чи обшуку, за винятком, якщо цього вимагає Акт чи закон. R.S.O. 1990, c. C.33, s.19.

Надання послуги

20. (1) Будь-яке повідомлення чи наказ, що мають бути надані чи видані згідно з цим Актом, вважаються правильно наданими чи виданими, якщо вони надані особисто чи відіслані поштою за зареєстрованою адресою особі, якій вони мають бути надані за її останньою відомою адресою, за винятком якщо повідомлення згідно зі статтями 10, 13 чи 15 є достатнім, беручи до уваги, що воно надіслане поштою.

(2) Якщо послуга надається поштою, вона повинна бути зроблена на третій день після дня відправки, за винятком якщо особа, якій надається послуга, доводить, що вона через відсутність, хворобу, нещасний випадок чи іншу причину, що від неї не залежить, отримала послугу із запізненням. R.S.O. 1990, c. C.33, s.20.

Стримуючий наказ

21. (1) Якщо Директор вважає, що особа чинить усупереч положенням Акту чи правилам і наказам, що встановлені на основі цього Акту, незважаючи на призначення покарання через непослух і на додаток до інших своїх повноважень, Директор може подати заяву до Суду Онтаріо (Загального відділу) на видання наказу, що змусить цю особу чинити згідно з законом, а після подання заяви суд може видати такий наказ чи інший наказ, що він вважає за потрібний.

Апеляція

(2) Апеляція подається до Суду Відділення на основі наказу виданого згідно з пунктом (1). R.S.O. 1990, c. C.33, s.21.

Неправдива інформація

22. Жодна особа не має права свідомо надавати неправдиву інформацією іншій особі, що бере участь у виготовлені звіту перед споживачем. R.S.O. 1990, c. C.33, s.22.

Злочин

23. (1) Кожна особа, яка

(а) свідомо надає неправдиву інформацію у будь-якій ситуації, визначеній цим Актом, чи у будь-якому висловлюванні чи відповіді, надання якої вимагається цим Актом чи правилами;

(б) чинить усупереч будь-якому наказу, вказівці чи вимозі, зробленим на основі цього Акту;

(в) порушує положення цього Акту чи правил,

і будь-який директор чи керівник корпорації, який свідомо погоджується з такими діями, вважаються винними у здійсненні злочину і повинні сплатити штраф у сумі не більшій за $25,000 чи бути ув’язненими на термін не більший за один рік, або отримати обидва покарання.

Корпорації

(2) Якщо корпорація звинувачується у здійсненні злочину згідно з пунктом (1), максимальний штраф має становити $100,000, а не так, як це вказано вище.

Обмеження

(3) Жодне покарання не може бути накладене через дії, про які йдеться у підпункті (1)(а), пізніше ніж через один рік після отримання Директором інформації про ці дії.

(4) Жодне покарання не може бути накладене через дії, про які йдеться у підпунктах (1)(б) чи (с), пізніше ніж через два роки після початку судової процедури, пов’язаної з цими діями. R.S.O. 1990, c. C.33, s.23.

Завірене свідчення

24. (1) Твердження щодо

(а) реєстрації чи не реєстрації будь-якої особи;

(б) закладення чи не закладення у файл документа чи матеріалу, що його потрібно закладати у файл за вимогою чи дозволом Секретаря;

(в) часу, коли факти, на основі яких було розпочато судову процедуру, вперше стали відомі Директору;

(г) будь-якої іншої справи, що стосується такої реєстрації, її відсутності, закладення чи не закладення у файл,

що має на меті бути завірене Директором, вважається, без підтвердження секретаріату чи підпису Директора, доказом, за відсутності інших доказів, що спростовують цей доказ.

Доказ про підпис Міністра

(2) Будь-який документ, який згідно з цим Актом має бути підписаний Міністром, чи будь-яка завірена копія вважаються доказом у будь-яких діях чи дослідженнях, за відсутності інших доказів, що спростовують цей доказ, як такий, що підписаний Міністром без підтвердження секретаріату чи підпису Міністра. R.S.O. 1990, c. C.33, s.23.

Повноваження Міністра

24.1 Міністр може своїм наказом вимагати сплачення коштів за подання заяви на реєстрацію чи поновлення реєстрації згідно з цим Актом і може встановлювати розмір цієї суми. 1998, c. 18, Sched. E, s.57.

Правила

25. Губернатор Провінції може встановлювати правила, які

(а) виводять з поля дії цього Акту чи інших відповідних законів будь-яку категорію осіб;

(б) розповсюджуються на заяви щодо реєстрації чи поновлення реєстрації і встановлюють умови і обставини реєстрації;

(г) зобов’язують зареєстроване звітне агентство діяти у певний спосіб і за певних умов і вживати відповідних заходів безпеки, а також встановлюють умови зняття зобов’язань і можливість проведення розслідування.

(д) встановлюють подальші правила щодо ведення і розслідування справ, що надходять на розгляд Трибуналу;

(е) регулюють книги, рахунки, звіти і записи, що пов’язані з виконанням положень Акту і мають зберігатися у звітного агентства;

(є) визначають інформацію, що не може бути розголошена звітним агентством або зберігатися у його файлах;

(ж) визначають інформацію, що повинна зберігатися у звіті перед позичальником;

(з) вимагають від звітного агентства надавати відповіді та інформацію Секретарю;

(и) визначають форми для використання у цілях, встановлених Актом, і процедуру їхнього використання;

(і) вимагають, щоб інформація, яка має надаватися чи зберігатися у будь-якому вигляді відповідь, яка має бути письмово засвідчена під присягою. R.S.O. 1990, c. C.33, s.25; 1998, с. 18, Sched. E, s.58 (1).

Примітка: Правила, встановлені у підпункті (с), у тому вигляді, який цей підпункт мав до 18 грудня 1998 року, залишаються чинними, поки Міністр не видасть наказ згідно зі статтею 24.1, як до цього зобов’язує Закон (Конституція?) Онтаріо, 1998, розділ 18, Sched. E, s. 57, що суперечить цим правилам.

Примітка: Губернатор Провінції може встановити правило, що скасовує правила, встановлені у підпункті (с) ), у тому вигляді, який цей підпункт мав до 18 грудня 1998 року, якщо Міністр видасть наказ згідно зі статтею 24.1, як до цього зобов’язує Закон (Конституція?) Онтаріо, 1998, розділ 18, Sched. E, s. 57, що суперечить цим правилам.

Акт про звітування перед позичальником

Регламент 177

Загальні положення

Подання заяви

1. (1) Подання заяви на реєстрацію звітного агентства чи поновлення такої реєстрації повинне здійснюватися у спосіб, визначений Міністром.

(2) Подання заяви на реєстрацію дослідника особистої інформації чи поновлення такої реєстрації повинне здійснюватися у спосіб, визначений Міністром.

(3) Надання повідомлення звітним агентством згідно з статтею 15 (а), (б) чи (с) Акту повинне здійснюватися у спосіб, визначений Міністром.

Винятки

2. Особа, що зареєстрована як приватний дослідник згідно з Актом про приватних дослідників і охоронців звільняється від сплати за реєстраційні послуги.

3. Користувач не повинен розкривати інформацію згідно зі статтею 10 (7) Акту, якщо це є медична інформація, отримана за письмової згоди позичальника, і за спеціальною письмовою вимогою його особистого лікаря не повинна розкриватися перед позичальником у його ж інтересах.

4. Особа, що надає консультативні послуги щодо кредиту позичальника і отримує державні для цієї мети гроші згідно з Актом про Міністерство з питань громадських і соціальних послуг, не є об’єктом цього акту.

Платежі

5. Наступні платежі мають сплачуватися Секретарю:

  1. $290 при поданні заяви на реєстрацію звітного агентства чи поновлення такої реєстрації.
  2. $290 за кожну філію звітного агентства.
  3. $190 при поданні заяви на реєстрацію дослідника особистої інформації чи поновлення такої реєстрації.

6. Жодна особа не може бути зареєстрована як звітне агентство чи дослідник особистої інформації,

  1. якщо ця особа не досягла вісімнадцятирічного віку;
  2. якщо той, хто подає заяву на реєстрацію звітного агентства, не має принаймні дворічного досвіду роботи у цій чи спорідненій сфері на будь-якому етапі звітування інформації щодо позичання.

Умови та обставини реєстрації

7. (1) Термін дії кожної реєстрації закінчується у день, вказаний у реєстраційному сертифікаті, якщо заява, подана на поновлення реєстрації у спосіб, визначений Міністром, разом із здійсненням платежу, встановленого статтею 5, не була зареєстрована Секретарем до закінчення терміну дії реєстрації.

(2) Зареєстроване звітне агентство не повинно займатися справами від імені іншого ніж те, під яким воно зареєстроване, чи проводити діяльність з місця, що не є тим місцем, яке вказане згідно з реєстрацією.

(3) Кожна особа, що зареєстрована як звітне агентство, повинна здійснювати діяльність з постійного приміщення в Онтаріо.

(4) Кожен, хто подає заяву на реєстрацію, повинен вказати адресу для надання послуг в Онтаріо.

(5) Якщо заву на реєстрацію подає корпорація, копія звіту про поточний фінансовий стан, що зроблений особою уповноваженою згідно з Актом про громадську звітність, або, якщо корпорація щойно утворена чи виступає у ролі партнера, фінансовий звіт про відкриття, що зроблений особою уповноваженою згідно з Актом про громадську звітність, повинні бути докладені до заяви на реєстрацію.

(6) Звітне агентство не повинне відкривати жодної філії, якщо це не дозволено згідно з реєстрацією.

(7) Якщо дія реєстрації звітного агентства чи дослідника особистої інформації припинена, зареєстрований повинен негайно повернути реєстраційний сертифікат Секретарю.

(8) Секретар може вимагати додаткової інформації чи матеріалів від особи, що подає заяву, чи вже є зареєстрована, протягом визначеного часу і може вимагати здійснення перевірки інформації під письмовою присягою.

8. Кожен дослідник особистої інформації повинен повідомити Секретаря протягом п’яти днів про

  1. будь-які зміни у адресі, за якою він надає послуги, у спосіб, визначений Міністром;
  2. початок чи припинення його працевлаштування, у спосіб, визначений Міністром.

9. Якщо звітне агентство є корпорацією, воно повинне протягом п’яти днів повідомити Секретаря у спосіб, визначений Міністром, про зміну директора корпорації чи її контролюючих акціонерів.

10. Добровільне припинення дії реєстрації згідно зі статтею 6(7) Акту повинно здійснюватися у спосіб, визначений Міністром.