Модуль 4 «Нормативно — правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні» 2 частина

Процедура реструктуризації в Онтаріо

Реферативний огляд матеріалу
«Муніціпальна реструктуризація в Онтаріо — загальний опис та розбір найбільш вдалих прецендентів за станом на 2002 рік», підготовленого Стефаном Штайном (Торонто, Онтаріо)

Хто має бути задіяний в процедурі реструктуризації

За умов окружної системи побудови уряду, головна роль у розгляді та обговоренні реструктуризації належить окружним радам. Такий підхід забезпечує найбільш виважені результати у довгостроковій перспективі, враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін.

Муніціпалітети нижчого рангу повинні заохочувати свої ради виконувати роль лідерів в процедурі реструктуризації. Проте, якщо округ не є активним, самі муніціпалітети повинні виходити з пропозицією реструктуризації. Загальний випадок — центр міського типу, оточений сільськими муніціпалітетами або неорганізованими зонами. Зона, що підлягає реструктуризації, може виходити за межі одного округу і включати окремі муніціпалітети, муніціпалітет в сусідньому окрузі або ж неорганізовану територію.

З чого почати

Деякі муніціпалітети обговорюють варіанти реструктуризації, утворюючи комітети, до складу яких входять цілі ради. Інші — надсилають до комітетів з реструтуризації своїх представників. В дійсності це залежить від кількості муніціпалітетів, задіяних в проекті реструктуризації. Якщо йдеться про об’єднання двох муніціпалітетів, комітет може включати обидві ради у повному складі. Якщо у справі задіяно більше муніціпалітетів, другий підхід може стати більш прийнятним. Якщо реструктуризація відбувається на рівні округу, може бути утворений підкомітет ради округу.

Комітет з реструктуризації починає свою роботу з визначення:

 • Цілей та завдань реструктуризації (мають бути задокументовані в документі типу опису компетенції);
 • Характеристик поля реструктуризації (також мають бути задокументовані в документі типу опису компетенції);
 • Робочого плану досягнення цілей та завдань.

Опис компетенції

Комітет з реструктуризації розробляє документ типу опису компетенції для ведення переговорів. В цьому документі міститься така інформація:

 • Цілі та завдання, які комітет розглядатаме. Ці цілі та завдання повинні відповідати принципам провінційної реструктуризації Онтаріо, які містяться в законодавчому акті 588/00.

  Досвід показує, що муніціпалететам потрібен певний час, щоб визначити призначення реструктуризації. Кожен муніціпалітет входить в цей процес зі своєю системою сподівань. Спільна робота над документом опису компетенції дає можливість консолідувати ці сподівання належним чином з самого початку.

  Основний наголос впродовж всього процесу реструктуризації має бути на створенні муніціпалітетів, які б були ефективними, керованими постачальниками послуг, могли б найкращим чином керувати і підтримувати сильну економіку, сильну спільноту та здорове навколишнє середовище.

 • Визначене поле досліджень

  Визначення поля досліджень має відповідати принципам та стандартам згідно з законодавчим актом Онтаріо 588/00.

 • Наявна інформація (попередні дослідження та споріднена робота).
 • Процес вироблення пропозицій (робочий план).
 • Графік виконання робіт та майбутні заходи.

Робочий план

Комітет з реструктуризації розробляє робочий план і встановлює дату введення в дію структурних дій. (Регуляційний акт 143/96 з доповненням встановлює обмеження на те, коли пропозиції з реструктуризації можуть бути введені в дію в рік виборів). Штат Офісу муніціпальних послуг Міністра може надати допомогу в розробці робочих планів.

Робочі плани повинні містити відповіді на чотири основні питання:

 1. Якого характеру робота (дослідження, аналіз, консультація або прийняття рішення) потрібна?
 2. Хто збирається зробити цю роботу?
 3. Коли робота має бути закінчена?
 4. Скільки коштуватиме здійснення заходів робочого плану і хто буде платити?

Тут наголос має бути на виробленні пропозиції реструктуризації. Перед поданням пропозиції повинні бути досліджені, проаналізовані, обговорені і погоджені такі моменти:

 • Структурні варіанти, такі як двоступінчатий або одноступінчатий, кількість муніціпалітетів, що підлягають об’єднанню, кількість анексованих географічних зон (на півночі). Варіанти реструктуризації, що можуть бути запроваджені міністром, включають:
  • амальгамація (об’єднання) та анексування
  • включення та виключення муніціпалітетів
  • виділення локального муніціпалітету з округу
  • включення муніціпалітету в округ
  • виключння і включення округу
  • амальгамація (об’єднання) округів
 • Надання послуг населенню для кожного з варіантів

  Після того, як комітет прийняв рішення щодо списку послуг для надання, він аналізує і приймає рішення щодо можливих альтернатив на майбутнє:

  • додаткові послуги, які треба надавати;
  • для двоступінчатої системи, розподіл послуг між ступінями;
  • рівень, на якому послуги мають надаватись;
  • хто відповідатиме за надання послуг;
  • джерела фінансування послуг;
  • спосіб надання послуги (безпосередньо муніціпалітетом, через приватного постачальника, неурядову організацію, волонтіра, комбіновано).

  Має бути досягнуто порозуміння в тому, які послуги повинні надаватися, де і коли, рівень надання, хто отримує, хто фінансує, тощо. Однак лише незначна частина цієї інформації фігуруватиме в розпоряджені про реструктуризацію. Для того, щоб підкреслити відповідальність майбутньої ради щодо надання послуг населенню, деякі муніціпалітети використовують меморандуми розуміння.

 • Представництво в раді для кожного з варіантів

  Члени комітету повинні вирішити:

  • кількість членів ради (вимоги встановлює регуляційний акт 588/00)
  • чи повинна бути утворена дворівнева система
  • спосіб представництва в вищому рівні, чи це повинні бути члени ради нижчого рівня, спосіб обирання
  • кількість представників і їх голосів в раді вищого рівня, якщо її побудова відрізнятиметься від зараз прийнятої в окрузі
  • узгодження строків знаходження в офісі членів рад нижчого і вищого рівнів
 • Ефективність кожного з варіантів з огляду на досягнення цілей комітету з реструктуризації

  Комітет з реструктуризації повинен критично переглянути цілі і задачі реструктуризації, визначені в описі компетенції, для того, щоб оцінити ефективність можливих варіантів. Кожен з варіантів матиме свої сильні і слабкі боки, і вони повинні бути розглянуті і зважені. Після виконання цієї роботи кількість можливих варіантів зменшиться.

  Як показує досвід, цей аналіз треба робити на ранніх стадіях роботи над проектом реструктуризації. Важливим є також досягнення розуміння між всіма зацікавленими сторонами, тому що фінансовий аналіз вимагає коштів. Крім того, ретельне обдумування допомагає знайти можливі способи заощадити кошти.

  Муніціпалітети, які ідуть на реструктуризацію з фінансових причин, повинні ретельно дослідити всі аспекти надання населенню як традиційних, так і нових послуг.

  Муніціпальна реструктуризація повинна призводити до підвищення ефективності і зниження податків населення.

 • Подальше зменшення кількості варіантів можливого вибору

  Після того, як комітет з реструктуризації завершив аналіз варіантів, він повинен зробити чіткий вибір щодо пропозиції реструктуризації. Хоча реструктуризація передбачає, що всі її учасники повинні виграти, в житті буває інакше, тому пропозиція повинна бути політично прийнятною для всіх. Це може бути досягнуто за рахунок адекватного розподілу обов’язків щодо послуг населенню. Пропозиція повинна враховувати такі речі, як попередні борги, дефіцити, робочий капітал, резерви та резервні фонди колишніх муніціпалітетів. Може бути передбачене представництво колишніх муніціпалітетів на певний період (відповідно до регуляційного акту 588/00)

 • Консультації та спілкування з громадськістю та акціонерами

  Стаття 25.2 (3.1) Муніціпального акту вимагає, щоб перед тим як голосувати підтримати чи ні пропозицію реструктуризації Рада має порадитись з громадськістю, провівши принаймні одну публічну зустріч. Ця мінімальна вимога повинна стати частиною біль докладного плану взіємодії з громадськістю.

  Групи акціонерів повинні бути зазначені в плані спілкування з громадськістю. Інформація повинна відповідати потребам всіх груп. Також треба тримати у курсі справи інші агенції, такі як ради шкіл, поліцейські пункти, електрокорпорації, тощо.

  Існує багато способів того, як вести консультації з громадськістю та зацікавленими групами. Основні ідеї викладені в публікації «Зв’язки з громадськістю», надрукованої Міністерством муніціпальних справ в 1993 році.

  Реструктуризація повинна бути відкритим публічним процесом. Зустрічі повинні бути відкритими. Цей процес повинен бути чітко організований у часі.

Заключні коментарі

Робочий план містить інформацію про те, як досягти мети реструктуризації. Досвід показує, що комітет з реструктуризації повинен чітко окреслити варіанти для розгляду і відповісти на всі питання, що виникають, для кожного з них.

Робочий план є надзвичайно корисним інструментом у вироблені пропозиції з реструктуризації. Комітет вирішує, які зовнішні ресурси використовувати. Він може:

 • використати досвід працівників муніціпального штату
 • винайняти консультантів для аналітичної роботи
 • винайняти фахівця з організації і проведення дискусій
 • створити актив громадськості для розробки пропозицій і консультацій

Муніціпалітети, яким потрібна допомога у розробці плану, повинні звертатись до Офісів муніціпальних служб Міністерства муніціпальних справ