Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Тексти документів, розроблених у рамках модулю 2 «Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»:

 1. Пропозиції до розробки Закона про діяльність Агентств (бюро) із збору інформації по кредитним історіям позичальників »»»
 2. Проект Закону України «Про внесення зміни до ст.214 ЦК УРСР» »»»
 3. Пропозиції щодо змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» »»»
 4. Проект змін і доповнень до Закону «Про банки і банківську діяльність» »»»
 5. Пропозиції до проекту Закону «Про зміни і доповнення до Закону України «Про заставу» »»»
 6. Зміни і доповнення до Закону України «Про заставу» »»»
 7. Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» »»»
 8. Зміни до Закону «Про податок на додану вартість» »»»
 9. Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджненного наказом Міністерства юстиції України № 68/5 від 27.10.99. »»»
 10. Зміни до Закону України «Про виконавче провадження» »»»
 11. Проект Закону про внесення зміндо Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. N 7-93 »»»
 12. Зауваження до підготовленого НБУ проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність» »»»