Банки : зміни і доповнення до Закону України «Про заставу»

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Модуль 2
«Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»

Зміни і доповнення
до Закону України «Про заставу»

Діюча редакція
Ст. 23 «Реалізація заставлених майнових прав»:
При заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем засгаводержателю вимоги, що випливає із заставленого права.
Заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку переводу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави.
Пропозиції
Доповнити ст. 23 абзацем 3 такого змісту:
«Порядок реалізації заставлених майнових прав, що закріплений в цієї статті, поширюється на порядок реалізації заставлених цінних паперів»
Обгрунтування
Законодавче закріплюється діючий порядок реалізації цінних паперів, передбачений ДКЦПФР.

або

Діюча редакція
Ст. 53 «Порядок укладення договору застави цінних паперів»
Пропозиції
Доповнити абзацем 4 такого змісту:
«Реалізація заставлених цінних паперів провадиться в порядку, передбаченому ст.23 цього Закону для майнових прав», та, відповідно, замінити назву ст. 53 на таку: «Порядок укладення договору застави цінних паперів та порядок їх реалізації»
Обгрунтування
Законодавче закріплюється діючий порядок реалізації цінних паперів, передбачений ДКЦПФР

Асоціація українських банків