Банки : зміни до Закону «Про податок на додану вартість»

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Модуль 2
«Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»

Зміни до Закону «Про податок на додану вартість»

Діюча редакція
Ст. 3 «Об’єкт оподаткування та операції, що не є об’єктом оподаткування»:
3.1. Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:
3.1.1. продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця
Пропозиції
3 п.3.1.1. виключити речення «та операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця»
Доповнити п.3.2. підпунктом 3.2.10. такого змісту: «передачі предмета застави заставодержателю з метою погашення заборгованості за кредитом».
Обгрунтування
Банк не купує заставлене майно, він отримує його як компенсацію за неповернені кошти. ПДВ буде виплачено в подальшому при продажу банком заставленого майна з продажної ціни.