Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Модуль 1
«Законодавче забезпечення розвитку національної культури та ЗМІ»

Голові Комітету
з питань фінансів і банківської діяльності
АЛЬОШИНУ В.Б.

Шановний Валерію Борисовичу!

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України надсилаємо Вам пропозиції народних депутатів України -членів Комітету з питань культури і духовності до проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (реєстр. № 6140).

    1. У Законі України № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 21, ст.156) пропонуємо передбачити статтю 5.1.24 у такій редакції:
«5.1.24. надання послуг неприбутковими організаціями в сфері культури, що відповідають ознакам неприбутковості, встановленим законом».

    1. У Законі України № 283/97 від 22 травня 1997 року «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України 1995, N 4, ст. 28)
а) підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 викласти у такій редакції:
«5.2.2. Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, але не більше 10 відсотків валового доходу попереднього звітного року, за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті»;
б) у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 частину п’яту викласти у такій редакції:
«закладів охорони здоров’я, закладів культури»;
доповнити частиною такого змісту:
«Положення, визначені цим підпунктом, не розповсюджуються на платників податку, господарська діяльність яких полягає у наданні послуг, пов’язаних з використанням зазначених об’єктів з метою отримання доходу, який включається до складу валових доходів згідно з цим Законом»;
в) підпункт б) пункту 11.1 статті 7 викласти у такій редакції:
«б) благодійними організаціями; політичними партіями; громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, .оздоровчої, аматорської спортивної, освітньої та наукової діяльності; неприбутковими організаціями в сфері культури, що відповідають ознакам неприбутковості, встановленим законом, в тому числі заповідниками, музеями-заповідниками, творчими спілками та громадськими організаціями в сфері культури; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами Ш-Г/ рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;»
г) підпункт г) пункту 11.1 статті 7 викласти у такій редакції:
«г) іншими, ніж визначені у абзаці «б» • цього підпункту юридичними особами, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, і діяльність яких забезпечується за рахунок бюджетних коштів, коштів власника, членських внесків, безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів, робіт, послуг».
    1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992^року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., .№10, ст.77) пункт к) статті 5 викласти в такій редакції:
«к) суми, які направляються платниками податку до благодійних організацій та неприбутковим організаціям в сфері культури, що відповідають ознакам неприбутковості, встановленим законом, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік».

Прошу врахувати.
З повагою Голова Комітету
Л. ТАНЮК