Механізми забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад в Україні

  Модуль 3
«Інституційні, бюджетні і інвестиційні механізми забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад в Україні»


липень 2001- травень 2003

Головною метою модулю було визначено створення законодавчого механізму стратегічного розвитку місцевих територіальних громад і областей (регіонів) в Україні. Засадничим принципом такого механізму мало стати поєднання реформи адміністративно-територіального, бюджетного і інвестиційного законодавства при формулюванні цих програм.

Секторальні спеціалісти:
з України:
Юрій Ганущак
Зоя Луценко
з Канади:
Джуді Каванах
Стівен Штайн
Результати роботи модулю:

 1. Нова редакція проекту Закону «Про адміністративно — територіальний устрій»,
 2. Пропозиції до проекту Закону України «Про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району».

На початковому етапі

 • Робочою групою модулю в складі фахівців Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного Казначейства України, і представників Луганської, Львівської і Закарпатської областей було проаналізовано сучасний стан нормативно-правової бази регіонального і місцевого самоврядування, визначено перелік нагальних проблем модулю, сформульовані головні питання вивчення канадського досвіду регулювання відносин «центр»-«області»-«місцеві територіальні громади» на федеральному і провінційному рівні;
 • Підготовлена аналітична записка, в якій бу визначений перелік питань і проблем, пов’язаних з розробкою нормативної бази по темі модулю;
 • На цьому етапі реалізації модулю важливу роль відіграв ознайомчий візит канадського фахівця модулю — Джуді Каванах в Україну у серпні 2001р. для підготовки семінару і консультацій українських членів Робочої групи. За підсумками візиту канадського фахівця стало зрозумілим, що українським фахівцям бракує досвіду одночасного взаємопов’язанного реформування адміністративних, міжбюджетних відносин, відносин власності і взаємодії різних суб’єктів самоврядування у реалізації інвестиційних проектів.

Семінар 1

10 жовтня 2001 року у Верховній Раді України відбувся семінар на тему: «Поєднання адміністративно-територіальної і міжбюджетної реформ як необхідна умова розвитку регіонів і територіальних громад в Україні»

Головним завданням передвід’їздного семінару було поєднання адміністративної, бюджетної і інвестиційної складових аналізу механізму стратегічного розвитку територій. У тому числі — критерії оптимальних розмірів територіальних громад, механізми їх перерозподілу і спільної діяльності, порядок створення органів представницької і виконавчої влади, які уособлюють спільні інтереси кількох громад, особливості статусу комунальної власності і міжбюджетних відносин на рівні «село(селище)» — «місто» — «район».

Стажування у Канаді

Стажування у Канаді робочої групи у складі 13 осіб відбулося з 23 листопада по 4 грудня 2001 року.

Головними результатами стажування (за оцінками членів Робочої групи) стали:

 • Спільне розуміння членами Робочої групи, незалежно від політичних уподобань, професійного досвіду і посади, необхідності реалізації комплексного підходу до проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад шляхом поєднання реформування статусу комунальної власності, адміністративно-територіальної і міжбюджетної реформ при умові збільшення повноважень місцевого самоврядування.
 • З’ясовано канадський досвід регулювання відносин «центр»-«регіони»-«місцеві територіальні громади» як системи прозорої взаємодії рівноправних суб’єктів з метою реалізації конституційних прав громадян.
 • Вивчено досвід канадських провінцій у галузі фінансового менеджменту, реорганізації територіальних громад, залучення неурядових інституції до обговорення і прийняття рішень з місцевих питань.
 • Отримано тексти законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини «центр»-«регіони»-«місцеві територіальні громади» на федеральному, провінційному і місцевому рівні.
 • Визнано, що питання регулювання залучення інвестицій на місцевому рівні є другорядними і залежними від вирішення першочергового завдання законодавчого врегулювання питань адміністративно-територіального устрою і завершення міжбюджетної реформи.
 • За результатами стажування більшість членів Робочої групи дійшла висновку про несвоєчасність розробки окремого Закону про стратегічні програми розвитку регіонів і місцевих територіальних громад в Україні в якості кінцевого документу модулю. Розробка такого законопроекту було передчасним оскільки до рішення Конституційного Суду України не з’ясовані конституційні засади регіонального самоврядування, його відокремлення від системи державного управління на рівні областей, відсутні законодавчі засади адміністративно-територіальної і міжбюджетної реформ на рівні місцевих територіальних громад районів, невеликих міст і сіл (селищ), нормативно-правова база місцевого самоврядування не узгоджена із Цивільним і Земельним Кодексами, щойно прийнятими Верховною Радою України.

Круглий стіл

23 травня 2002 року у Посольстві Канади в України відбувся круглий стіл «Проект Закону «Про адміністративно-територіальний устрій в Україні» як фактор розвитку регіонів і місцевих територіальних громад», під час якого було обговорена нова редакція проекту Закону «Про адміністративно — територіальний устрій в Україні», а також пропозиції зі змінами і доповненями до Бюджетного кодексу. За результатами обговорення проекти законів були схвалені.

Враховуючи, що Верховна Рада України не подолала «вето» Президента на Цивільний і Господарський Кодекси, а також не включення до плану роботи профільного комітета проекту Закону «Про комунальну власність», робота авторського колектива над цим документом була припинена.

Круглий стіл 2 і семінар 2

З метою моделювання можливих наслідків запровадження зазначених законів для регіонів і місцевих територіальних громад, у серпні-жовтні 2002 року фахівцями Львіської, Чернівецької, Закарпатської і Житомирської областей було проведено їх соціальна експертиза.

За результатами опитування 18 жовтня у Львові і 23 жовтня у Верховній Раді України за участю канадського секторального спеціаліста Д.Каванах і канадського експерта С.Штайна відбулися відповідно круглий стіл «Прогноз соціальних наслідків адміністративно-територіальної реформи у Львіській, Чернівецькій і Закарпатських областях у разі впровадження проекту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» і змін і доповнень до Бюджетного Кодексу» і семінар «Соціальна експертиза наслідків адміністративно-територіальної реформи як складова частина розробки проекту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» і змін і доповнень до Бюджетного Кодексу», під час яких було висловлено позитивну оцінку зазначених законопроектів.