Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні

 

  Модуль 5
«Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні»


травень 2002 р. — жовтень 2003 р.

Метою модулю є удосконалення законодавчого забезпечення охорони громадського здоров’я в Україні на основі досвіду Канади.

Напрямами діяльності в межах даного модулю визначені наступні:

 1. Законодавча підтримка протидії тютюнопалінню;
 2. Правове забезпечення протидії залежності від наркотичних та психотропних речовин;
 3. Законодавча підтримка якості та безпеки харчових продуктів;
 4. Захист прав пацієнтів.

 

Секторальні спеціалісти:
з України:
Іван Солоненко
з Канади:
Мирослав Когут, експерт з реформування міжнародних систем охорони здоров’я та медичної допомоги;
Лу Плямм, експерт в галузі протидії поширенню тютюнопаління.
Результати роботи модулю:
 1. Підготовлений та зареєстрований в секретаріаті Верховної Ради України проект Закону України «Про права пацієнтів» »»» (поданий Народним депутатом С.Шевчуком, членом Робочої групи з модулю 5, січень 2003 р.).
 2. Підготовлений та зареєстрований в секретаріаті Верховної Ради України проект Закону України «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів» »»» (поданий Народними депутатами М.Поліщуком, членом Робочої групи з модулю 5 та Р.Богатирьовою, березень 2003 р.).
 3. Розроблена Концепція державної політики України щодо алкоголю та наркотиків»»» (керівник авторського колективу А.Вієвський, головний нарколог МОЗ України, член Робочої групи з модулю 5).
 4. Розроблена Концепція державної політики в галузі харчування населення України»»» (керівник авторського колективу А.Григоренко, начальник відділу гігієни харчування МОЗ України, член Робочої групи з модулю 5).
На початковому етапі:
 1. У квітні 2002 р. була підготовлена та представлена для обговорення Керуючому комітету Канадсько-Українського законодавчого і міжурядового проектуАналітична записка (RAR-архів)>>> з можливих напрямів модулю. На конкурсній основі концепція модулю та основні напрями були підтримані Керуючим комітетом для виконання.
 2. На протязі квітня-вересня 2002 р. проведені зустрічі з Народними депутатами, працівниками секретаріату Верховної Ради України, фахівцями Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України, науковцями, незалежними експертами, представниками громадських організацій тощо. В результаті проведених обговорень були уточнені окремі завдання з визначених напрямів модулю та завершена робота над остаточним варіантом аналітичної записки.
 3. На протязі вересня-жовтня 2002 р. була сформована Робоча група >>> за напрямами модулю, до складу якої ввійшли Народні депутати, працівники секретаріату Верховної Ради України, фахівці Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України, науковці, незалежні експерти, представники громадських організацій.

Семінар 1
У жовтні 2002 р. у Верховній Раді України проведений Семінар 1 за напрямами модулю. В роботі семінару взяли участь біля 60 учасників. Під час семінару були визначені основні питання, які необхідно вирішити на основі досвіду Канади із законодавчого забезпечення охорони громадського здоров’я.

Стажування
У листопаді 2002 р. 20 членів Робочої групи пройшли двотижневе стажування в Канаді на федеральному та провінційному рівнях з метою ознайомлення та вивчення доссвіду Канади із законодавчого забезпечення тих напрямів, які визначені для розробки в межах модулю 5. Під час вказаного Семінару 1, стажування в Канаді та обговорення результатів стажування були сформовані чотири авторські колективи для роботи над проектами законодавчо-нормативних документів відповідно до напрямів модулю. Робота над вказаними законодавчо-нормативними документами тривала з січня по травень 2003 р.

На протязі грудня 2002 р. — березня 2003 р. здійснений переклад канадських матеріалів українською мовою (законодавчо-нормативні та підзаконні акти, механізми впровадження державної політики тощо) для забезпечення плідної роботи авторських колективів.

На протязі грудня 2002 р. — травня 2003 р. чотири авторські колективи працювали над розробкою кінцевих документів відповідно до завдань модулю 5.

Семінар 2
На етапі підготовки до семінару 2 та з метою ознайомлення громадськості в регіонах України з діяльністю Канадсько-Українського законодавчого і міжурядового проекту, зокрема і в межах модулю 5, а саме проекти законодавчо-нормативних документів відповідно до напрямів модулю, проведені брифінги для представників засобів масової інформації у Львівській та Луганській областях

27 травня 2002 р. у Верховній Раді України проведений Семінар 2, на якому обговорені проекти кінцевих документів, а саме проектів Законів України «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів» та «Про захист прав пацієнтів», а також Концепцій державної політики в галузі харчування населення України і щодо алкоголю та наркотиків.

Заключний етап (вересень-жовтень, 2003 р.):
Основною метою заключного етапу діяльності в межах модулю 5 (вересень-жовтень 2003 р.) є проведення експертизи та широке обговорення кінцевих законодавчо-нормативних документів за напрямами модулю із залученням незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації. З цією метою будуть проведені круглі столи у двох областях, а саме в містах Ужгороді (13 жовтня 2003 р. ) та Чернівцях (20 жовтня 2003 р.), а також семінар у Верховній Раді України (23 жовтня 2003 р.)
Матерали семінару 3 (RAR-архів)>>>>