Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні

 

  Модуль 5
«Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні»


Проект
Шевчук С.В.(НДП)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про права пацієнтів в Україні

Цей Закон визначає і конкретизує права пацієнтів у контексті основних прав людини в галузі охорони здоров’я, формує систему, за допомогою якої кожна людина отримує можливість користуватися цими правами та бути захищеною від будь-яких їх порушень, забезпечити повагу гідності пацієнта, залучаючи у разі необхідності засоби правового захисту.

» РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

» РОЗДІЛ II СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

» РОЗДІЛ III МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

РОЗДІЛ IV ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 23 Порядок надання чинності цьому Закону

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Закони й інші нормативно-правові акти України, до введення в чинність цього Закону, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Кабінетові Міністрів України, органам державної влади протягом трьох місяців від дня офіційного опублікування цього Закону привести свої правові акти у відповідність з цим Законом. Уряду України протягом трьох місяців внести у Верховну Раду України пропозиції про внесення відповідно до цього Закону змін і доповнень у раніше прийняті закони і про встановлення (посилення) відповідальності за порушення цього Закону.