CULIP — Карта сайту

 

  Карта сайту


Головна

Загальна інформація
Передісторія проекту
Модулі
Культура і ЗМІ
      Закон України Про неприбуткові організації
      Закон України Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру
      Законодавче забезпечення розвитку національної культури та ЗМІ
      Робоча група
      Аналітична записка
      Аналітична записка (вступ)
          Стан та перспективи розвитку друкованих ЗМІ, телерадіомовлення, книговидання в Україні
Банки і банківська діяльність
      Проект Закона України «Про внесення зміни до ст.214 ЦК УРСР»
      Пропозиції до проекту Закону «Про зміни і доповнення до Закону України «Про заставу»
      Зміни і доповнення до Закону України «Про заставу»
      Зміни до Закону «Про податок на додану вартість»
      Зміни до Закону України «Про виконавче провадження»
      Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито»
      Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами
      Пропозиції щодо змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»
      Проект Змін і доповнень до Закону «Про банки і банківську діяльність»
      Закона про діяльність Агентств (бюро) із збору інформації по кредитним історіям позичальників
Забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад
      Робоча група
Нормативно — правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні
      Cтворення ефективної системи з реєстрації прав власності на нерухоме майно
      Реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру
      Робоча група
Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні
      Закон України Про права пацієнтів в Україні
          Розділ І Загальні положення
          Розділ ІІ Спеціальна частина
          Розділ III Механізм забезпечення ті захисту прав пацієнтів
      Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів
      Концепція (основи) державної політики України щодо алкоголю та наркотиків
      Концепція державної політики в галузі харчування населення України
      Робоча група
Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади
      Робоча група
Тексти документів, розроблених у рамках модулів
Тексти документів «Законодавче забезпечення розвитку національної культури та ЗМІ»
      Проект Закон України Про неприбуткові організації
      Закон України Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру
      Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
Тексти документів «Банки та банківська діяльність»
      Про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна
      Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Тексти документів «Механізми забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад в Україні»
Тексти документів «Забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні»
Тексти документів «Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні»
Тексти документів «Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади в Україні»
Законодавство Канади
Законодавче забезпечення розвитку національної культури та ЗМІ
Акт про звітування перед позичальником
Муніціпальна влада в Онтаріо
Нормативно — правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно
      Закон про землі Корони
      Страховий фонд
      Процедура реструктуризації в Онтаріо
Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я
Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади
      Законодавство Саскачевану про планування розвитку громадських об’єктів
      Громадська залученість у муніципальному законодавстві Саскачевану
      Закон про міста — Нове законодавство про міста провінції Саскачеван
      Парламент Канади — Палата громад — Парламентські Комітети
Виконавчі установи
Керуючі органи
Учасники проекту
Умови участі
Контроль над тютюном
Звернення