CULIP : Модулі

  Модулі проекту


Проект складається з окремих модулів тривалістю 1 рік, які розпочинаються з періодичністю півроку. Модулі проекту організуються навколо тих чи інших тем розробки законодавчої та нормативної баз. Теми затверджуються Керуючим Комітетом проекту. Після затвердження теми з урахуванням побажань всіх зацікавлених сторін складається робочий план реалізації модулю.

Робота над модулями проекту включає:

  1. Розгляд Керуючим комітетом пропозицій зацікавлених сторін щодо вибору модулів проекту та їх затвердження
  2. Складення детальної аналітичної записки про стан нормативно-правової бази у галузях, що окреслені темою модулю, і визначення питань для розробки в рамках проекту з урахуванням наявних ресурсів
  3. Формування Робочої групи модулю з представників установ і організацій-учасників проекту та незалежних експертів (біля 15-ти осіб)
  4. Проведення семінару у Верховній Раді Україи за участі всіх учасників проекту для поглибленого вивчення питань модулю в Україні і визначення завдань для Робочої групи
  5. Візит Робочої групи до Канади з метою вивчення її досвіду з питань модулю (тривалістю до 2-х тижнів)
  6. Вироблення українськими фахівцями рекомендацій з напрямків державної політики, проектів законодавчих та нормативних актів
  7. Підсумковий семінар у Верховноій Раді України для обговорення розроблених документів та рекомендацій
  8. Подання на розгляд суб’єктів законодавчої ініціативи проектів законів, інших нормативних актів за темою модулю

Модулі та результати проекту

Модуль 1 «Законодавче забезпечення розвитку національної культури та ЗМІ» (вересень 2000 — березень 2002).
Прийнято Верховною Радою і підписано Президентом України Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Основи законодавства про культуру», з урахуванням пропозицій громадськості доопрацьовано проект Закону України «Про непідприємницькі організації», розроблені зміни і доповнення до податкового законодавства щодо режиму оподаткування неприбуткових організацій в галузі культури. Розроблено проект Концепції Інформаційного Кодексу України, який затверджено профільним комітетом Верховної Ради України з питань ЗМІ та інформаційної політики; розроблено проект Інформаційного Кодексу України. >>>>

Модуль 2 «Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні» (листопад 2000 — лютий 2003).
Підготовлено зміни і доповнення до проекту Цивільного Кодексу і законів «Про банки і банківську діяльність», «Про заставу», «Про податок на додану вартість», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про виконавче провадження», «Про державне мито», «Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетом і цільовими державними фондами». >>>>

Модуль 3 «Інституційні, бюджетні і інвестиційні механізми забезпечення розвитку місцевих територіальних громад в Україні» (липень 2001 — триває).
Розроблено проект Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» і доповнення до Бюджетного Кодексу; підготовлено зміни і доповнення до проекту Закону «Про комунальну власність». >>>>

Модуль 4 «Нормативно-правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні» (січень 2002 — лютий 2003).
Підготовлено і подано до Верховної Ради України проект концепції законопроекту про реєстрацію нерухомого майна та прав власності на нього як єдиного цілого у єдиній реєстраційній установі. Рекомендації проекту враховані у проекті Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (пройшов 1-е читання у Верховній Раді України). >>>>

Модуль 5 «Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні» (липень 2002 — жовтень 2003).
Зареєстровано у Верховній Раді України законопроекти «Про захист прав пацієнтів» та «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів». Триває робота над проектами нормативно-правових документів України, що мають на меті покращення здоров’я українського народу та продовження тривалості життя, зокрема у галузях боротьби з наркоманією і тютюнопалінням та якості і безпеки продуктів харчування. >>>>

Модуль 6 «Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади» (лютий 2003 — триває).
Проведено установчий семінар у Верховній Раді України та стажування українських фахівців у Канаді. Розпочата робота над документами модулю — проектами нормативно-правових документівв на основі досвіду Канади. >>>>