CULIP : Умови участі

  Умови участі у проекті


Канадсько-Український законодавчий і міжурядовий проект здійснюється у формі модулів тривалістю 1 рік. У випадку необхідності робота за темою модулю може бути продовжена. Модулі проекту розпочинаються з проміжками у пів-року, протягом яких оголошується збір пропозиції від зацікавлених українських організацій і фахівців на кожен наступний модуль.

Подані пропозиції повинні містити наступні деталі щодо теми, що пропонується подавачем:

 1. Відомості про ініціатора
  • назва установи/організації
  • прізвище керівника
  • поштова адреса
  • телефон/факс
  • електронна адреса
  • основна діяльність
  • статутні завдання установи/організації
 2. Формулювання теми, що пропонується для розробки в рамках Канадсько-Українського законодавчого і міжурядового проекту

 3. Мета і завдання модулю із запропонованої тематики

 4. Поточний стан справ у галузі, що пропонується в якості теми модулю

 5. Законодавча база, що стосується запропонованої тематики, в т.ч.
  • Нагальність вирішення проблем, що обумовлюють вибір запропонованої теми
  • Наявність законів, інших нормативних актів (включно із тимчасовими, відхиленими чи тими, що проходять стадію розробки законопроекту ) з обраної теми
  • Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, ухвали і роз’яснення вищих судових органів щодо порядку вирішення проблем, що охоплюються темою модулю тощо
 6. Діючі механізми вирішення проблем, що охоплюватимуться модулем

 7. Які, на Вашу думку, аудиторії можуть бути зацікавлені у роботі над модулем чи його результатах, і чому вони будуть зацікавлені
  експерти
  науковці
  органи законодавчої, виконавчої чи судової влади
  громадські групи підтримки
  міжнародні установи
  інші можливі користувачі
 8. Яким чином має бути забезпечене виконання нових законів, постанов уряду, тощо, які будуть прийняті за допомогои модулю?

 9. Яких результатів Ви та/або Ваша організація очікуєте від реалізації модулю після прийняття запропонованих нормативно-правових актів
  • короткотермінові результати
  • довготермінові результати
 10. Яким чином запропонована Вами тема допоможе досягнути наступних цілей:
  1. Сприяти створенню умов для законодавчого та інституційного забезпечення державного управління для посилення його дієвості у запропонованій галузі, зокрема для:
   • запобігання корупції
   • адміністративної реформі
   • реформи судочинства
   • успішного функціонування ринкової економіки
   • інших прогресивних процесів
  2. Сприяти розвиткові українського громадянського суспільства, зокрема для
   • зміцнення прав і повноваженнь громадян, демократичних принципів
   • зростання свободи преси
   • розвитку громадських установ і неурядових організацій (громадських і благодійних організацій, кредитних спілок тощо)
   • захисту навкілля
   • гендерної рівності
   • інших позитивних суспільних змін
  3. Відповідати потребам суспільства і економіки України, зокрема для
   • ринкових перетворень економіки
   • інтеграції у Світове економічне товариство
   • розвитку приватного підприємництва
   • створення повноцінного громадянського суспільства і відповідної законодавчої бази для нього
   • проведення соціальних реформ
   • підвищення економічних, соціальних і культурних стандартів життя в Україні
 11. Кого з українських фахівців і експертів, Ви рекомендували б для участі у роботі над модулем? Зазначте, будь ласка, їх рівень освіти, фахові характеристики, досвід участі у проектах технічної допомоги

 12. Які матеріальні, інформаційні та інші ресурси можуть бути задіяні Вами та/або Вашою установою/організацією для додаткового забезпечення виконання завдань модулю?
  • фінансові кошти
  • приміщення
  • транспорт
  • офісна техніка
  • засоби зв»язку
  • інші
 13. Експертні оцінки тематики поданої пропозиціЇ

 14. Листи підтримки

 15. Копія статуту організації чи установи — ініціатора

 16. Посада, підпис ініціатора чи керівника організації/установи — заявника теми модулю

Правильно заповнені і подані до закінчення оголошеного терміну пропозиції розглядаються керуючим комітетом проекту. Про результати розгляду повідомляється усім, хто надіслав свох пропозиції.

Примітка: у випадку зміни умов участі, інформація про це розміщується на веб-сайті проекту.