CULIP : Партнери в проекті — учасники проекту

  Учасники проекту


З боку України

Українські організації, що беруть участь в програмі, висувають кандидатів для робочих груп та отримують інституційну підтримку.

1. Верховна Рада України

2. Секретаріат Верховної Ради України

3. Кабінет Міністрів України

4. Міжобласний комітет
Українська та Канадська сторони значну увагу приділяють співпраці з регіональними органами влади.

Міжобласний комітет утворений з представників Закарпатської, Львівської, Луганської, Чернивецької та Кіровоградської областей з метою координації діяльності представників регіонів у рамках Канадсько-Українського законодавчого і міжурядового проекту.

Кількісний склад представництва від регіонів у Міжобласному комітеті може збільшуватись. Будь-яка область, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастопіль можуть бути повноправними учасниками проекту після подачі письмової заяви та відповідного рішення Міжобласного комітету.

5. Інші українські організації
Інші організації України беруть участь у проекті, проте вони не є відповідальними за координацію проекту. Це такі організації як:

 • Міністерства та відомства України
 • Державні Комітети України
 • Асоціація Українських Банків
 • Інші недержавні неприбуткові організації

Українські організації-учасники програми беруть активну участь у ключових аспектах програми:

 • Представництво в Оргкомітеті проекту, включаючи представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міжобласного комітету
 • Відбір кандидатів відповідних установ до складу робочих груп
 • Сприяти діяльності робочих груп, включаючи розвиток законодавчої програми, програм стажування в Канаді та подальшу діяльність
 • Сприяти розвитку стратегій діяльності робочих груп для інституційного зміцнення
 • Участь в діяльності по інституційному зміцненню.

З боку Канади

З канадської сторони у програмі беруть участь канадські секторальні спеціалісти, провінційні та інші, відповідні до українських, органи та організації.

Відповідно до визначених законодавчих тем та спеціалізації робочих груп, КІУС визначає канадські партнерські організації та окремих осіб, компетентних в обраних темах, для участі в програмі.

Канадські секторальні спеціалісти

Для кожної робочої групи обирається канадський секторальний спеціаліст як лідер команди. Канадський секторальний спеціаліст координує діяльність робочої групи протягом стажування в Канаді, співпрацює з провінційними органами Канади та звітує канадській виконавчій агенції.

Канадські секторальні спеціалісти мають широкий досвід та знання у визначеній законодавчій темі.

Провінційні уряди схвалюють кандидатури канадських секторальних спеціалістів.

Провінційні організації Канади

Провінції визначають відповідні установи для кожної законодавчої теми. Ці установи тісно працюють з канадськими секторальними спеціалістами та грають ключову роль у наданні технічної допомоги робочим групам.

Провінційні організації, що вже визначені як учасники програми або ще визначаються, включають уряди Альберти, Манітоби, Онтаріо та Саскачевану.

Ці організації призначають представників до Ради Директорів канадської виконавчої агенції та висують кандидатів до Оргкомітету програми. Вони також обговорюють законодавчі теми, що відповідають їх інтересам та можливостям; схвалюють кандидатури секторальних спеціалістів; сприяють стажуванню на провінційному рівні. Кожний провінційний уряд визначає організації-учасників програми, розробляє та сприяє здійсненню програм стажування кожної робочої групи.

Інші канадські організації

Інші канадські організації беруть участь у виконанні федеральних, провінційних та технічних програм стажування в Канаді, проте вони не є відповідальними за координацію програми. Це такі організації як:

 • Федеральний Уряд
 • Офіс Спікера Парламенту Канади
 • Канадська Федерація Муніципалітетів
 • Міста-побратими Канади
 • Представники приватного сектору
 • Конгрес українців Канади
 • Асоціація Муніціпалітетів