CULIP : Контроль над тютюном

 

Звернення до урядових і неурядових організацій, засобів масової інформації, науковців та експертів від 18.10.04.

  Законодавча підтримка участі громадськості
у боротьбі з тютюнопалінням в Україні


Починаючи з січня 2004 року, Всеукраїнський благодійний фонд «Громадянска енергія» у співпраці з рядом партнерських організацій та експертів, які представляють різні верстви громадянського суспільства України та міжнародної спільноти, виконує проект «Законодавча підтримка участі громадськості у боротьбі з тютюнопалінням в Україні». Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програми «Ініціативи у галузі охорони здоров’я» (реєстраційний номер JFW.64010). Протягом 1-го етапу підтримка заходам проекту надавалась також Канадсько-Українським законодавчим і міжурядовим проектом.

I. Головні завдання і результати 1 і 2- го етапів проекту.

Основна мета проекту — посилення громадського контролю щодо недопущення поширення тютюнопаління та розробка законодавства шляхом підвищення участі громадськості, мас-медіа та неурядових організацій, пропагування активної міжсекторальної співпраці.

Результами діяльності 1-го і 2-го етапів проекту є:

 • оцінка поточної ситуації і визначення можливостей основних суспільних груп, що зацікавлені у широкій громадській співпраці у боротьбі з тютюнопалінням,
 • створення передумов міжсекторальної співпраці, подальшої консолідації урядових, громадських організацій, ЗМІ, науковців та експертів у боротьбі з «тютюновою епідемією» в Україні,
 • налагоджена співпраця між представниками влади у Львівській області і різними секторами громадськості щодо контролю над поширенням тютюбнопаління,
 • активізована співпраця різних секторів громадськості, з Верховною Радою України і державними установами з доопрацювання і просування для розгляду у другому читанні законопроекту «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів», законодавства і державної політики у сфері контролю над тютюном,
 • долучення широкої громадськості до обговорення законопроекту «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів», нормативно-правової бази України та міжнародних документів (Рамкова конвенція з контролю над тютюном ВООЗ та ін.) для виявлення потреб розвитку законодавства і державної політики,
 • підготовлена пропозиція щодо створення Громадської Ради з питань контролю над тютюном і боротьби з тютюнокурінням при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров»я, материнства та дитинства. як консолідуючої інституції різних секторів громадянського суспільства у розробці нових законодавчих і нормативнно-правових актів
 • відбулось повторне слухання законопроекту «Про охорону здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів» на сесіїї Верховної Ради України 3.06.2004. Законопроект набрав 178 голосів (треба 226) і був відправлений на повторне друге слухання (за -238 голосів).
 • Україна підписала Рамкову Конвенцію з контролю над тютюном ВООЗ 25.06.2004.

II. Основні цільові аудиторії проекту і результати співпраці з ними

Заходами проекту охоплено наступні цільові аудиторії:

 • фахівці у галузі охорони здоров’я, включно з медичними асоціаціями та лідерами у сфері охорони громадського здоров’я;
 • органи управління освітою/освітні асоціації;
 • бізнесові та професійні асоціації;
 • політики та посадовці центральних та регіональних органів влади;
 • неурядові організації;
 • ЗМІ

Спільно з представниками всіх цільових груп ініційовано:

1 прискорення доопрацювання і розгляду у другому слуханні законопроекту «Про охорону здоров»я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів», розробки політики щодо профілактики та подолання тютюнопаління і пропагування їх положень серед широких верств населення;
2 посилення потенціалу громади та встановлення громадського партнерства;
3 розробку нових інформаційних каналів та соціального маркетингу;
4 включення питань профілактики та подолання тютюнопаління до навчальних програм для державних службовців.

III. Здійснені заходи:

 1. Проведено експертне опитування серед представників ключових груп (фахівців у галузі охорони здоров»я, включно з медичними асоціаціями та лідерами у сфері охоронигромадського. здоров’я, органів управління освітою / освітніх асоціацій, бізнесових та професійних асоціацій, політиків та урядовців центральних і регіональних. органів влади, неурядових організації ЗМІ):
  • анкетування (зібрано 78 анкет, оброблено 65 анкет),
  • індивідуальні інтерв’ю (8 осіб),
  • фокус — групова дискусія (8 експертів).
 2. Розроблено аналітичні матеріали щодо питань контролю над поширенням тютюнопаління в Україні (керівник авторського колективу проф.Солоненко І.М.)
 3. Підготовлено матеріали у обсязі 4200 стор. (50 прим. по 84 стор.) на семінар у Львові, 6780 стор. (60 прим. по 113 стор.) на семінар у Києві (Верховна Рада України) та 5400 стор. (60 прим. по 90 стор.) на круглий стіл у Києві (Верховна Рада України).
 4. Проведено 1-й регіональний семінар стосовно участі громадськості у виробленні державної політики щодо профілактики та подолання тютюнопаління у «пілотному» Львівському регіоні 23.03.2004. У заході взяли участь 55 експертів, в т.ч. 9 експертів з Києва, 10 представників ЗМІ, в т.ч. 3-х регіональних телеканалів.
 5. Проведено 1-й республіканський семінар 30.03.2004 у приміщенні Верховної Ради України з питань участі громадськості у розробці законодавства в галузі контролю над тютюнопалінням в Україні. (.65 експертів, в т.ч. 6 експертів з регіонів України (2 — Харків, 2 — Львів, 1 — Черкаси, 1 — Миколаїв). На семінарі були присутні 10 представників ЗМІ, в т.ч. 4-х телеканалів і Українського радіо.
 6. Поширено інформацію серед широких верств населення про 1-й регіональний семінар у Львові 23.03.2004 і 1-й республіканський семінар і круглий стіл у Верховній Раді України через понад 40 інформаційних агенств і ЗМІ. Проведено прес-брифінг для ЗМІ.
 7. Підготовлено і поширено публічний звіт про заходи проекту у вигляді Звернення до керівників урядових і неурядових організацій, засобів масової інформації, науковців та експертів із пропозицією приєднатись до заходів, які здійснюються в рамках проекту і підписати Меморандум про громадську співпрацю з питань контрою над тютюном і боротьби з тютюнокурінням (текст Звернення додається). Участь у заходах проекту взяли приєднавшись до Меморандуму представники 131 організацій. Звернення і Меморандум і розіслано 1055 адресатам (і також електронною поштою), у т.ч. засобам масової інформації, неурядовим організаціям, урядовим установам, освітнім, науковим, медичним установам і організаціям.
 8. Організовано і проведено круглий стіл «Участь громадськості у виробленні стратегій обмеження куріння в громадських місцях і на місцях роботи» у Верховній Раді України за участю 53 представників різних секторів громадянського суспільства і влади (представники Верховної Ради України, у т.ч. народні депутати України, працівники Апарату Верховної Ради України, фахівці Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, Міністерства у справах сім»ї та молоді України, інших міністерств і відомств, керівники підприємств промисловості, бізнес, професійних асоціацій, освітніх, наукових, дослідницьких установ, медичних закладів, громадських організацій, експерти.
 9. Розроблено і внесено до навчальних програм Магістра державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України теми, присвячені питанням профілактики та подолання тютюнопаління в Україні.

IV. Висновки 1-го і 2-го етапів проекту:

 • Проблема контролю над поширенням тютюнопаління є надзвичайно гострою в Україні.
 • Зростає потреба у формуванні цілісної громадського світогляду стосовно медичних, психологічних, соціальних, естетичних аспектів політики контролю над поширенням тютюнопаління в Україні.
 • Для досягнення успіху необхідною є співпраця органів державної влади, державних органів охорони здоров’я та освіти з якнайширшим колом неурядових організацій, засобів масової інформації, дослідницьких центрів та експертів.
 • Важливо будувати спільні дії на основі передового світового досвіду. Ратифікація Україною Рамкової конвенції з контролю над тютюном ВООЗ відкриє нові можливості успіхів у цій справі.
 • Необхідно підтримати ініціативу фонду «Громадянська енергія» щодоутворення Громадської Ради з питань контролю над тютюнопалінням, як консолідуючої інституції різних секторів громадянського суспільства у розробці нових законодавчих і нормативнно-правових актів.
 • Фонду Громадянська енергія взяти на себе громадський контроль за проходженням у Верховній Раді України законопроекту «Про охорону здоров»я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів», прийняттям Кабінетом Міністрів України Державної цільової комплексної програми «Профілактика та подолання тютюнокуріння в Україні»
 • Фонду «Громадянська енергія» необхідно продовжити роботу щодо впливу громадськості на процес ратифікації Україною Рамкової конвенції з контролю над тютюном ВООЗ, щодо узгодження і підписання остаточного тексту Меморандуму з зацікавленими партнерськими організаціями та експертами.
 • Учасники проекту налаштовані на продовження активної співпраці та розширення кола підтримки розробки громадської політики профілактики та подолання тютюнопаління в Україні.

VIІ. Додаткові заходи:

 • Проведено ряд зустрічей з Інститутом громадського здоров»я України щодо питань внесення пропозицій, отриманих за результатами громадської співпраці протягом 1 і 2-го етапів проекту, до Національної цільової комплексної програми «Профілактика та подолання тютюнокуріння в Україні», обговорюється перспектива спільних дій громадськості, Інституту і державних установ по сприянню затвердженню програми.
 • Фахівці ВБФ «Громадянська енергія взяли участь у роботі Національної конференції «Тютюн- загроза здоров»ю і економічному добробуту України» 26 травня ц.р., організованої Українським інформаційним центром з проблем алкоголю і наркотиків.
 • Проведено 2 зустрічі з керівництвом кафедри управління охороною здоров»я Національної Академії державного управління при Президенті України про перспективи включення у магістерську програму навчання лекцій і практичних занять з питань вироблення державної політики, механізмів і принципів, співпраці держави і третього сектору у боротьбі з тютюном в Україні.
 • Проведено консультації з Алексом Прохоровим (США), експертом Інституту відкритого суспільства щодо ходу реалізації проекту, перспектив наступних етапів, оцінки досягнутого, очікуваних результатів.
 • Представники проекту Левченко Л.С. і Солоненко І.М. взяли участь у Міжнародному семінарі, організованому Інститутом відкритого суспільства (Нью-Йорк) у Варшаві 30.06-2.07.2004 р.

Проект надав можливість представникам різних гілок влади, експертам, неурядовим організаціям, що не мали досвіду спільної роботи, налагодити нові дійові та організаційні зв’язки та обмінятись конструктивними пропозиціями щодо співпраці в розробці законодавства і лобіювання рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо профілактики та подолання тютюнокуріння в Україні, зокрема у розробці, обговоренні і просуванні законопроекту законопроекту «Про охорону здоров»я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів», окремих положень цього законопроекту.

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ ТЮТЮНОКУРІННЯ В УКРАЇНІ»